23 de març de 2017

A l’abril hem de recuperar el 34,42 % de la paga extra del 2012!


La Generalitat ha informat als seus treballadors
que el pagament del segon termini de la paga del 2012 (el 34,42% sobre el 75,96% pendent) aconseguit en  la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics es farà a la nòmina de l'abril i no al març com inicialment estava previst, adduint el retard en l'aprovació dels pressupostos.

No podem permetre que les universitats continuïn amb la seva dinàmica d’endarrerir al màxim les mesures que suposen recuperacions parcials de drets o retribucions i per tant reclamem que es prenguin des de ja les mesures necessàries per a fer efectiu aquest retorn a la nòmina del pròxim mes. 

Especial atenció mereixen les companyes i companys que tenien dret a la paga del 2012, però pel motiu que sigui, ja no es troben en actiu; en aquests casos esperem que es facin les coses amb prou antelació i prou cura perquè no sigui una cursa d’obstacles per a les persones afectades.
  Us continuarem informant.

6 de març de 2017

El Ministeri d'Ocupació fa marxa enrere en la modificació unilateral dels codis dels contractes predoctorals.


Companyes i companys,

El passat divendres 3 de març el Ministeri d’Ocupació va fer públic que rectifica amb caràcter immediat la modificació que havia realitzat en el codi dels contractes predoctorals, modificació que implicava assignar-los el codi 420, corresponent als contractes en pràctiques, en lloc del que tenien originàriament (el 401, que es correspon amb els contractes de durada determinada). Aquest canvi, tot i que per si mateix no implicava canviar la naturalesa dels contractes, si podia implicar perjudicis en el reconeixement de drets a les persones amb contracte predoctoral.


CCOO hem denunciat aquest canvi -realitzat de manera unilateral pel govern- des que en vam tenir coneixement. En aquesta línia, al desembre de 2016 vam sol·licitar expressament en la Comissió Executiva de l'INSS que es fes marxa enrere a la modificació, i vam fer arribar la mateixa petició - per escrit- a l'INSS al gener de 2017. Igualment, al febrer d'enguany vam reiterar aquesta petició a les Secretaries de Estat d'Ocupació i Seguretat Social.

En aquest sentit, resulta com a mínim paradoxal que, segons la nota de premsa del Ministeri, hagi estat el diàleg entre aquest i la Conferència de Rectors Universitaris (CRUE) la que hagi fet possible la marxa enrere en les modificacions. I diem que resulta paradoxal perquè tota aquest nyap prové, d'una banda, del fet que la CRUE va demanar que es canviessin els codis en els contractes, i d'una altra, del fet que el Ministeri d’Ocupació, responsable en última instància de la correcta codificació, va acceptar la petició.

La realitat és una altra: les gestions realitzades per CCOO des que vam tenir coneixement del canvi, les nombroses denúncies presentades per CCOO a Universitats, al CSIC i a Organismes Públics d'Investigació, les assemblees realitzades amb les persones amb contracte predoctoral, en definitiva, la mobilització sindical amb les persones afectades explica molt millor les veritables raons del canvi en la posició del govern.


S'ha corregit aquest nyap, però en queden bastants més per corregir. I de més importants. El Ministeri d’Ocupació acaba la seva nota dient que "El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social coincideix amb la CRUE en l'objectiu que siguin dissenyades les millors condicions per al desenvolupament de la carrera investigadora...". Han de posar-se a treballar ara mateix: obrint el diàleg social perquè els pressupostos generals de l'Estat acabin amb la fracassada via de l'austeritat i apostin per un canvi de model productiu en el que la inversió en Recerca ha de ser una de les seves principals palanques. El Ministeri té l'oportunitat també d'apostar, com diu, pel desenvolupament de la carrera investigadora creant ocupació pública, estable i de qualitat, a les Universitats i els Organismes Públics d'Investigació, per permetre que la inversió que es realitza en els contractes predoctorals i d'accés no sigui flor d'un dia, sinó que doni continuïtat al sistema de ciència. El govern i la CRUE tenen l'oportunitat, obrint la negociació amb les organitzacions sindicals, per millorar les condicions (salarials i laborals) en què es desenvolupen tots els contractes d'investigació (no només els predoctorals).

Les interines i interins guanyen el judici a AQU

 Companyes i companys,

Una recent sentència ha resolt favorablement la demanda de les professores i professors interins de la UPC contra AQU per no voler avaluar-los pel fet de ser interins.


Aquestes companyes, amb l’assessorament de CCOO Universitat i gràcies a la seva valentia, permetran que es faci una mica de justícia davant la situació precària de tantes i tants companys. Tal i com sempre hem defensat, la sentència aporta els arguments lògics que no va voler entendre de forma molt irresponsable AQU. De fet, tal i com s’indica a la sentència:


La demandada (AQU) defiende que no, ya que según su tesis, los actores (agregados interinos y lectores interinos) no son ni profesores agregados ni profesores lectores sino que pertenecen a unas categorías distintas, esto es, la de <<profesores agregados interinos>> y la de <<profesores lectores interinos>>. Pero este planteamiento no puede aceptarse, ya que tales categorías no existen. Los actores sí son profesores agregados o profesores lectores -según el caso-, lo que ocurre es que no tienen un contrato indefinido con la UPC, sino temporal -los profesores lectores doblemente temporal, ya que no pueden superar el límite de cuatro años que marca la LUC, o bien de cinco, que establece la LOU, y además son interinos-.”


Per últim confiem que AQU rectifiqui, i passi a avaluar-los fora del marc de cap conveni i els avaluï atenent els criteris ja existents. Així mateix, també esperem que el Govern deixi de donar mal exemple a la societat com el major creador de precarietat laboral de tota Catalunya, i per tant AQU ja no hauria d’avaluar més precaris a la universitat.

2 de març de 2017

CCOO denuncia el canvi del tipus de contracte a investigadors predoctorals

Els secretaris confederals d'Acció Sindical, Ramón Górriz, i de Protecció social i Polítiques Públiques, Carlos Bravo, han adreçat una carta al secretari d'Estat d'Ocupació amb motiu del canvi de contracte, sense previ avís, a investigadors predoctorals, i li han demanat que es reverteixi la situació de manera immediata.Amb l'entrada en vigor de la regulació del contracte predoctoral establert a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), el Ministeri d'Ocupació va procedir a classificar aquesta modalitat contractual amb el codi 401 (contracte per obra i servei).

No obstant això, des de fa uns mesos, la Direcció general d'Ocupació va adoptar unilateralment la decisió de modificar aquest codi, i el va canviar pel 420, vinculat a les característiques d'un contracte en pràctiques.

Aquesta decisió, ni consultada ni comentada amb les persones afectades ni amb els seus representants, suposa que s'alterin retroactivament les dades identificatives de la modalitat contractual en la informació administrativa de la vida laboral d'aquestes persones i pot comportar conseqüències perjudicials en la seva carrera professional, en les seves possibilitats d'inserció professional i un obstacle per al reconeixement de drets (per exemple, la durada màxima d'un contracte en pràctiques és de 2 anys, enlloc dels 4 que dura un contracte predoctoral estàndard; la inexistència d'indemnització per finalització de contracte en pràctiques, o la impossibilitat legal de contractar personal amb experiència prèvia).

El contracte predoctoral no és un contracte en pràctiques, com es desprèn clarament de la regulació legal d’ambdós tipus de contractes, tant a la Llei de Ciència i Tecnologia com a l'Estatut dels Treballadors, i és per això que resulta injustificada i arbitrària la decisió de canviar aquest codi.

Des que va tenir coneixement d'aquest canvi, CCOO s'ha adreçat a les diferents administracions responsables, per a que es s’esmeni de manera immediata i es reposi el codi inicialment adjudicat.

Tenint en compte que, malgrat tot, aquest canvi -arbitrari i unilateral- no ha estat revertit, Carlos Bravo i Ramón Górriz requereixen al secretari d'Estat d'Ocupació perquè de forma immediata es restitueixi a tots els contractes predoctorals el codi 401 des del primer dia de la seva respectiva vigència.

Aquest canvi ha provocat tot tipus d'iniciatives de rebuig entre les quals destaca la recollida de signatures promoguda per l' "Asamblea de Investigadores/as predoctorales de Granada". Us animem que signeu aquí.

1 de març de 2017

Anem a la vaga educativa el 9 de març

Companyes i companys, 
El mes de març s’inicia amb diferents mobilitzacions des de múltiples sectors educatius, començant per una vaga estudiantil en l'àmbit d’universitats el dijous 2. El proper 9 de març, el conjunt dels treballadors i treballadores de l’educació pública i de la concertada, de tot l’Estat, estem cridats a la Vaga.  Perquè després de 7 anys de retallades laborals i de contrareformes educatives (amb la LOMCE i la reforma de la LOU), hem d’obligar al Govern Central a fer marxa enrere.
Malgrat les expectatives, no hi ha hagut canvi polític per abandonar les polítiques d’austeritat extrema i d’atac als drets educatius. Només ho podrem aconseguir els i les treballadores unitàriament amb les famílies i l’alumnat. Només una demostració de força podrà fer que els grups parlamentaris que sustenten el Govern tremolin a l’hora de mantenir les retallades o de realitzar-ne de noves.
Perquè en set anys hem reduït el personal educatiu i d’administració dels centres educatius i de les universitats; s’ha reduït el nostre salari; s’ha incrementat la precarietat laboral per la limitació d’oferta d’ocupació pública; s’ha reduït el finançament per a suports educatius, recursos i formació; s’han incrementat les ràtios i la càrrega horària del professorat des de l’educació infantil a la universitària; se’ns castiga per emmalaltir; no es substitueix des del primer dia; s’empitjora el reconeixement de sexennis; s’han incrementat les taxes i matrícules mentre s’empitjoraven els requisits per accedir a les beques; es segrega a l’alumnat en itineraris per castigar al procedent de la classe treballadora;  es retalla la participació de la comunitat educativa en el govern dels centres... i un llarg etcètera.
De nosaltres depèn que aquesta situació continuï, o fins i tot que empitjori si les polítiques econòmiques continuen en la línia de l’austeritat extrema. Si hem de continuar retallant el dèficit, com s’indica des del govern neoliberal de la Unió Europea, o bé s’incrementen els ingressos per la via, per exemple, de combatre el frau fiscal, o bé ens retallaran 10.000 Milions d’Euros en Educació.
Ara és l’hora de defensar les nostres condicions laborals i el dret a l’educació del nostre alumnat. Indiquem quin ha de ser el camí als parlamentaris que sostenen aquest Govern. No els permetrem continuar el camí de les retallades. El 9 de març, us cridem a participar a la vaga i les diferents manifestacions convocades en la mesura de les vostres possibilitats. Us animem que llegiu i difoneu el díptic que, amb els motius i reivindicacions especifiques de les universitats, han realitzat des de de la Federación de Enseñanza de CCOO.

23 de febrer de 2017

Canvi en els contractes dels PIF. Què està fent CCOO?

Companyes i companys,

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del canvi de codi a efectes de seguretat social dels contractes del Personal Investigador en Formació. Aquests contractes, fins ara s’inscrivien a la seguretat social com contractes d’obra i servei i han passat a fer-ho com contractes en pràctiques.

El canvi ha estat ordenat pel Ministerio de Empleo y Seguridad social i executat per les universitats, tal i com reconeix la CRUE.En cap moment des de les universitats s’ha informat d’aquesta modificació a les persones afectades. Tampoc s’ha informat als comitès d’empresa, ni als diferents òrgans de la universitat, i desconeixem quin destí s’ha donat a l’estalvi en cotitzacions que ha suposat el canvi normatiu per a les universitats.  

El comunicat de la CRUE sembla més destinat a justificar la mesura, per la via de considerar-la irrellevant, que a defensar als investigadors pre-doctorals, davant d’un atac als seus drets laborals. Està en qüestió, en aquests moments, si s’ha produït una veritable modificació contractual (nosaltres entenem que seria absolutament il·legal sense el consentiment de les persones contractades) o només un canvi del tipus de cotització per a la seguretat social, i quines són les conseqüències reals.

Des de CCOO estem desenvolupant a tot l’estat espanyol, una campanya de denúncies a inspecció de treball i de cartes adreçades als equips rectorals (la primera va ser presentada a la UB el passat 20 de febrer)  per a assegurar que no s’ha produït cap perjudici per les condicions laborals dels investigadors predoctorals i que es mantindran tots els seus drets. Si la resposta no és positiva, engegarem accions judicials i de mobilització  de manera unitària amb les diferents associacions d'investigadores precàries, forces sindicals i organismes unitaris.

A Catalunya, avui mateix hem demanat una reunió urgent de la Mesa Paritaria del Conveni del PDI laboral per conèixer les explicacions que fins ara les universitats s’han negat a donar als comitès d’empresa. Tan bon punt es produeixi us informarem dels seus resultats per a valorar col·lectivament la resposta rebuda i les possibles accions que s’escaiguin.

Ben cordialment,


CCOO Universitats

7 de febrer de 2017

Nous drets per al personal temporal, interí i substitut

ENCARA NO HAS RECLAMAT? A CCOO T’AJUDEM!

Saps que per cada un dels teus contractes o nomenaments pots tenir dret a una nova indemnització que abans no estava reconeguda?

Gràcies a un Acord Marc que CCOO i les patronals europees van signar, els tribunals de justícia europeus han reconegut que els/les treballadors/es fixos i temporals que fan la mateixa feina han de tenir dret a la mateixa indemnització quan la seva relació laboral finalitza, és a dir, 20 dies de salari per any treballat.

A CCOO entenem que aquest nou dret empara qualsevol relació de treball temporal. Centenars de treballadors temporals de Catalunya, i d’arreu de l’Estat, tant de l’àmbit privat com del públic, funcionaris o laborals, que en el seu moment no tenien reconegut aquest nou dret econòmic, ja han formalitzat la seva reclamació amb CCOO.

Accedeix al nostre formulari, emplena les dades i ens posarem en contacte amb tu: 

http://bit.ly/IndemnitzacionsTemporals

#ReclamacioTemporalsCCOO 
Els tribunals europeus també han reconegut formalment que al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores. CCOO portem anys denunciant aquesta situació. Tant a l’àmbit privat com al públic es cobreixen temporalment de forma fraudulenta o abusiva llocs de treball que en realitat són fixos, permanents o estructurals. Cal començar a aturar d’una vegada aquesta situació.

D’acord amb el principi de no discriminació, invocat també en aquestes sentències, CCOO entenem que, quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Aquest altre tipus de reclamació podria comportar, per al personal funcionari temporal, el reconeixement d’una condició equiparable o assimilable a la figura del treballador indefinit no fix, ja reconeguda actualment al nostre ordenament per al personal laboral de l’administració pública.

Per poder formular una o ambdues reclamacions les persones interessades han de poder disposar de la millor informació possible. CCOO posem a la seva disposició l’assessorament dels nostres delegats i delegades i dels nostres serveis jurídics, doncs la viabilitat l l’oportunitat de formular cada reclamació s’ha de valorar individualment, cas per cas.

Des de CCOO hem exigit reunions immediates amb les meses de negociació, tant de l’àmbit del Govern Central, com en el de la Generalitat, com de les Universitats Públiques per negociar:


  •      La convocatòria urgent d’Oferta d’Ocupació Pública per acabar amb l’ocupació precària i generar-ne d’estable.
  •         El reconeixement del dret a les noves indemnitzacions per al personal interí i substitut.
  •          El reconeixement del dret a romandre a la plaça fins que aquesta no s’oferti públicament.
  •         La integració progressiva d’aquests nous drets en el marc de l’ordenament laboral actual.


INFORMA’T A LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA TEVA UNIVERSITAT
·         UAB: sccoo@uab.cat
·         URV: ccoo@urv.cat
·         UB: ccoo-ub@ub.edu
·         UDG: ccoo@udg.edu
·         UPC: secciosindical.ccoo@upc.edu
·         UDL: ccoo@sindicats.udl.cat
·         UPF: ccoo@upf.eduNota important: Les dades introduïdes al formulari es tracten de forma absolutament confidencial i no suposen cap mena de compromís ni obligació previs. El servei d’assessorament i informació per a la reclamació inicial no té cap tipus de cost per a les persones afiliades o que s’afiliïn.

6 de febrer de 2017

Nota informativa sobre la reunió amb representants del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD)


El passat 31 de gener es va celebrar una reunió amb representants del MECD a la que van assistir el Secretari d'Estat d'Educació, FP i Universitats (Marcial Marín), el Secretari General d'Universitats (Jorge Sainz) i el Cap de Gabinet del SG de Universitats (Enrique Collell). Per part dels sindicats van assistir-hi representants de FECCOO, FeSP-UGT, CSIF i CIG. 

El MECD va convocar la reunió per donar resposta a la demanda, plantejada per les organitzacions sindicals, de constituir formalment la Mesa de Negociació d'Universitats per abordar els temes que històricament hem plantejat i que vam reiterar el passat mes de desembre en un comunicat conjunt.

La reunió va començar amb una intervenció del Secretari d'Estat en què va manifestar el seu compromís de constituir la Mesa d'Universitats. Així mateix, va proposar els temes que, en opinió del Govern, s’haurien de negociar a la Mesa per desenvolupar la proposició no de llei relativa a l'aprovació d'una "Estratègia Espanyola per a l'Educació Superior" acordada al Congrés per la majoria grups parlamentaris. 

Els temes fonamentals que va esmentar el representant del Govern van ser els següents:

  • Aprovar i desenvolupar un model de finançament sostenible i plurianual. 
  • Establir una carrera acadèmica previsible mitjançant un Estatut del Personal Docent i Investigador que reguli les condicions de treball i la carrera professional, consensuat amb la comunitat acadèmica, les comunitats autònomes, les organitzacions sindicals i altres institucions implicades.
  • Garantir un model de beques i ajudes a l'estudi basat en la suficiència, l'equitat i la cohesió social. 
El MECD ens va informar que havia contactat amb la Secretària d'Estat de Funció Pública (Elena Collado), per analitzar les fórmules legals necessàries per constituir la Mesa d'Universitats. La seva conclusió és que s'ha d'aprovar en una norma amb rang de llei.

Finalment, va emmarcar la seva voluntat de negociació en el marc del Pacte Educatiu i ens va informar de la posada en marxa de la subcomissió específica creada al Congrés. Aquesta subcomissió disposa de 6 mesos per elaborar els corresponents informes, inclòs l'àmbit universitari. 

Els sindicats compartim la necessitat de constituir formalment la Mesa i considerem que cal mantenir una reunió conjunta amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública per concretar el contingut de la norma esmentada. El MECD es va comprometre a convocar aquesta reunió el més aviat possible. 

Així mateix vam manifestar la nostra disposició a negociar l'Estatut del PDI, tenint en compte els documents treballats amb el MECD durant l'any 2011, i la resta dels temes plantejats pel MECD. No obstant això, els vam recordar que hi ha altres temes, alguns vinculats als pressupostos generals (taxa de reposició), que també hem de negociar; i és per això que vam proposar un calendari de reunions per a aquest grup de treball. 

El MECD es va comprometre a convocar reunions amb una periodicitat trimestral, i per tant, la propera serà abans de Setmana Santa. Si hi hagués projecte de llei de pressupostos abans d'aquesta data, la reunió s'avançaria.

10 de gener de 2017

CCOO aconsegueix que el Ministeri d'Educació modifiqui la seva interpretació de la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadoraLes iniciatives del sindicat forcen al Ministeri a reconsiderar la seva posició

El Ministeri d'Educació ha publicat una nota al seu web en la qual indica que el temps de permanència del professorat funcionari en situació d'excedència per atendre la cura de fills/es o familiar/s al seu càrrec és computable a l'efecte d'avaluació de l'activitat investigadora.

23 de desembre de 2016

CCOO recorre els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació

Les iniciatives del Ministeri limiten l'accés a la funció docent i la carrera professional

CCOO interposa recurs contra els criteris d'acreditació universitària i la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del Ministeri d’Educació 


El sindicat inicia accions jurídiques contra el Ministeri d'Educació per considerar que la publicació a la seva pàgina web dels nous criteris d'avaluació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari (programa ACADEMIA) no s'ajusta a la legalitat vigent. A més, recorre la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora per discriminar dones i personal interí.

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) va interposar el 20 de desembre recurs contenciós administratiu contra l'actuació del Ministeri d'Educació, que el passat 29 novembre de 2016 va publicar a la seva web els criteris d'acreditació per a l'accés a la docència universitària del personal funcionari. La publicació a la web es va fer sense resolució expressa per l'òrgan competent, sense dir el procediment expressat en el Reial Decret 1312/2007 i sense donar opció als interessats de conèixer els llindars mínims establerts a la norma bàsica Reial Decret 415/2015.

De forma paral·lela, el gabinet jurídic de FECCOO ha iniciat accions legals contra la Resolució de 30 de novembre de 2016, per la qual la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l’activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

El sindicat considera que aquesta Resolució discrimina personal interí i de les dones, i dificulta la seva carrera professional. En concret, es basa en l'article primer, que diu que "Els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i de les escales d'Investigació, Investigacions Científiques i Científics Titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) podran presentar sol·licitud d'avaluació de l'activitat investigadora ... ". En aquest text s'exclou al docent universitari interí, i per tant, impedeix que sol·licitin l'avaluació de la seva activitat investigadora, i provoca que pateixin una clara discriminació respecte als funcionaris de carrera. Referent a això, CCOO recorda les sentències dictades recentment pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que afirmen la igualtat de tracte dels empleats temporals i fixos.

Així mateix, fa referència a que la Resolució assenyala en el seu article 2.7.b. que podran sol·licitar l'acreditació "aquells que mai s'hagin presentat anteriorment i compleixin un mínim de sis anys avaluables al 31 de desembre de 2016". La forma en què es computa aquest temps, establert en l'article 10 de l'ordre de 1994, discrimina aquelles professores que hagin pogut o puguin gaudir d'una excedència per cura de fills, maternitat i lactància.