14 de novembre de 2018

CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

Els dos sindicats instem la resta de sindicats a sumar-se a les mobilitzacions conjuntes i a la convocatòria de vagaAvui els sindicats CCOO i UGT han anunciat en roda de premsa conjunta la convocatòria d'una vaga general dels més de 250.000 treballadors i treballadores dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya. El motiu principal de la convocatòria és l'exigència del retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets aquests darrers anys.

L'incompliment dels acords signats i de les resolucions aprovades pel Parlament, sumat a la proposta presentada a la darrera reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors/es de la Generalitat. La gravetat de la situació ens obliga a obrir un calendari que exigeix deixar al marge les mobilitzacions corporatives i sectorials i prioritzar la unitat sindical. És per això que instem tots els sindicats amb representativitat als serveis públics de la Generalitat a sumar-se a la convocatòria d'una gran vaga general el proper dia 12 de desembre.

Els propers dies farem públic el calendari de mobilitzacions, ens reunirem amb els Grups Parlamentaris i farem petició de reunió amb els consellers Pere Aragonès i Jordi Puigneró. Demà dimarts, 13 de novembre, a les 9.30 hores, convoquem una concentració conjunta a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona com a inici de les mobilitzacions.

CCOO i UGT manifestem un cop més la nostra voluntat d'arribar a un acord, però exigim la retirada de la proposta de recuperació presentada a la MEPAGC i la presentació d'una nova proposta basada en la Resolució aprovada al Parlament de Catalunya.Feu clic per veure:
  • Els cartells de la vaga dels serveis públics de la Generalitat del 12 de desembre pel retorn de les paguesJa n'hi ha prou d'excuses!
#FetsNoParaules
#12D
#VagaServeisPúblics
#VolemLesPagues


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de novembre de 2018 
12/11/2018 
6 de novembre de 2018

Reunió de la Mesa d'Universitats 06/11/2018
El dimarts 6 de novembre de 2018 s’ha reunit la Mesa d’Universitats, i tal com us vam avançar, hem tractat diverses qüestions molt rellevants per al personal de les universitats. La majoria de temes són la conseqüència de l’aplicació al nostre àmbit de II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, signat pels sindicats i el Govern de l’Estat, que va ser concretat posteriorment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018 (PGE 2018). CCOO hem proposat aquests punts a la Mesa d’Universitats, que és el nostre àmbit de negociació, per assegurar que la recuperació de drets que vam negociar i pactar en l’àmbit estatal arribi a les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes.

Punts derivats de l’aplicació dels PGE2018:

Recuperació de la Jornada anual del PAS anterior a les retallades
Criteris d’aplicació de la taxa extraordinària d’estabilització del PAS per a la disminució de la temporalitat. LPGE 2018
Increment retributiu 2018. Criteris aplicació i distribució increment addicional  0,2% massa salarial
Cobrament del 100% del salari en cas de baixa per IT

Altres punts:

Mesures d’intensificació en l’activitat de recerca per al PDI després del permís de maternitat

Recuperació de la Jornada anual del PAS
Els PGE2018 obren la porta a negociar jornades diferents a les 37,5h setmanals. Aquesta negociació, que s’ha de concretar en els calendaris laborals de cada universitat, CCOO exigim que el PAS de les universitats recuperi les 1462 h anuals (en 35h setmanals), que ja gaudien abans de les retallades mitjançant el seu Conveni Col·lectiu del PAS laboral i els respectius acords de PAS funcionari. Amb l’acord signat a la Mesa d’Universitats (i posteriorment a la Mesa PAS-L) les parts assumim que s’han aixecat les limitacions legals de la jornada laboral, malgrat que les universitats han manifestat l’acord ha de superar el control de legalitat del Departament de Treball.

Criteris d’aplicació de la taxa extraordinària d’estabilització del PAS per a la disminució de la temporalitat. LPGE 2018
Després d’una llarga campanya de pressió sindical, els PGE2018 finalment han inclòs al PAS de les universitats públiques (l’any passat es va incloure al PDI) en l’Oferta Pública extraordinària per a l’estabilització (OPE). Aquesta OPE extraordinària ha de permetre l’estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. 

Amb l’acord signat a la Mesa d’universitats podem garantir que l’OPE de cada universitat es farà amb criteris d’aplicació amplis de manera que també es tingui en compte el “personal temporal sense lloc de referència” i la consideració del “còmput de places, no de persones”. També s’ha acordat que es negociarà amb les Juntes i els Comitès diferents aspectes, principalment les convocatòries de places a estabilitzar.

Increment retributiu 2018. Criteris aplicació i distribució increment addicional del 0,2%
Després de tots els retards per part de la Generalitat, el 18 d’octubre es va publicar el Decret corresponent. Per fer-ho efectiu al nostre àmbit -i poder-ho cobrar al més aviat possible- calia arribar a un acord a la Mesa d’Universitats, especialment pel que fa a l’increment addicional del 0,2%. Amb l’acord signat, la previsió és que el pagament de l’increment ordinari (1,75%) i els endarreriments corresponents es faci aquest mes de novembre en la majoria d’universitats (algunes ja ho han cobrat a l’octubre).

En relació al 0,2% d’increment addicional, el Decret Llei 5/2018 estableix que s’ha de destinar entre altres mesures: a la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions. Tanmateix a la Generalitat, els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) van acordar una aplicació lineal que afectés a quasi tothom, amb una quantitat fixa.

De la mateixa manera, a la MU hem acordat una aplicació lineal, que comportarà una quantitat fixa i consolidable per a tothom. En el nostre cas, cal tenir en compte que les masses salarials de les universitats són diferents i, per tant, el resultat de l’aplicació dóna una quantitat diferent per a cada universitat.

CCOO Universitats hem defensat en el nostre àmbit el mateix criteri que vam defensar a la Generalitat perquè amb el criteri de linealitat s’aconsegueix, encara que de manera modesta, que hi hagi una redistribució de la renda, de manera que els col·lectius amb els salaris més baixos tinguin un increment proporcionalment més elevat. Aquesta l’aplicació directa significa que tothom tindrà globalment uns increments salarials superiors a l’1,75% i que en els salaris més baixos es superi el 2%.

Règim retributiu situació d’incapacitat temporal

Com us avançàvem en la comunicació anterior, recuperem el dret a cobrar el 100% de retribucions des del primer dia de baixa mèdica. Amb la publicació del Decret de la Generalitat (5/2018), 19 d’octubre, s’ha d’aplicar directament a tot el personal laboral (PAS i PDI) i, per equiparació, també al personal funcionari. Per garantir la cobertura formal a tot el personal funcionari de les 7 universitats, a la Mesa d’Universitats hem acordat que sigui d’aplicació a tothom amb efectes del 19 d’octubre.

En aquest punt, CCOO hem demanat, addicionalment, que les baixes actuals s’incloguin en l’aplicació per no perjudicar, ni un dia més, als companys i companyes que estan de baixa per malaltia. Malgrat que a la Mesa ’ha argumentat que jurídicament no és possible, nosaltres seguirem lluitant per aconseguir-ho.

Mesures d’intensificació en l’activitat de recerca per al PDI després del permís de maternitat


Arran dels acords signats a la UPC que obrien la possibilitat de demanar períodes d’intensificació de la recerca, CCOO Universitats va sol·licitar la inclusió a la MU d’un punt a l’ordre del dia que permetés de manera ràpida i eficaç arribar a un compromís per l’obertura de la negociació de convocatòries similars a la resta d’universitats públiques catalanes, amb dues condicions: que la negociació s’iniciés i tanqués aquest curs acadèmic per poder obrir una primera convocatòria en totes les universitats el curs 2019-2020, i  el compromís de dotació econòmica quan aqueta sigui necessària.

A partir de l’aprovació a la mesa de l’acord s’iniciarà a cada universitat un procés de negociació entre la Junta i Comitè de PDI i els vicerectorats corresponents de cada universitats. Cada universitat acordarà amb juntes i comitès els mecanismes de seguiment dels resultats per dur a terme les millores necessàries en el programa.

L’objectiu final del pla d’incentivació de la recerca és que les persones que hagin gaudit d’una baixa per maternitat puguin demanar un període d’intensificació de la recerca que es podrà gaudir o no una vegada exhaurida la baixa maternal. Des de CCOO valorem l’acord de manera positiva com un pas cap a la reducció de les desigualtats en la carrera acadèmica derivades del gènere i continuarem exigint a la Generalitat que doti a les universitats amb fons suficients per poder dur a terme aquests tipus de polítiques.la composició d’aquesta Mesa és paritària entre els representants de les universitats i els representants sindicals (8 CCOO, 4 UGT i 2 CSIF), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions a les juntes de personal i comitès d’empresa de les universitats públiques catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de representants. També hi assisteix un representant de la Secretaria d’Universitats i Recerca que la presideix.

31 d’octubre de 2018

A la Mesa General d'Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya

El Govern presenta una proposta indigna de retorn de les pagues robades als empleats i empleades públics

A la Mesa General d’Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha presentat una proposta indigna de recuperació de les pagues robades el 2013 i 2014. El Govern d’Artur Mas va ser molt ràpid per aplicar les polítiques de retallades i ara, el Govern de Quim Torra pretén que les pagues robades les acabem de recuperar al 2026. Tot un despropòsit i un insult a les persones que garantim els serveis públics per a la ciutadania de Catalunya. Una proposta que fins i tot incompleix l’acord signat el 16 de juny de 2017 amb la representació sindical per retornar un mínim d’un 10% aquest 2018. Una proposta que desobeeix els mandats del Parlament de Catalunya del 18 de maig de 2017 i 9 d’octubre de 2018, que els instava a retornar aquestes pagues robades.Davant d’aquesta indigna proposta, CCOO hem comunicat que ens aixecàvem de la Mesa negociadora fins que ens facin una proposta que no sigui insultant. Els altres dos sindicats han actuat de la mateixa manera. Quan els nostres delegats i delegades han escoltat la proposta del Govern, la indignació ha fet que ocupéssim el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques.


Amb aquesta situació, el Govern de la Generalitat se situa en el conflicte amb els seus treballadors i treballadores. CCOO no el defugirem. A partir d’aquest moment, i amb la màxima unitat sindical possible, iniciem una campanya d’assemblees als centres de treball, amb mobilitzacions creixents, sense descartar cap mesura de pressió. El Govern ha de deixar ja de tenir bones paraules amb els seus treballadors i treballadores i passar a les accions de reconeixement, començant pel retorn de les pagues robades.

Proposta del Govern d’Estatut del Personal d’Investigació en Formació: últimes informacions


CCOO informa 

de l’Estatut del Personal Investigador en Formació


El 23 d'octubre els sindicats que formem part de la Mesa de negociació vam ser citats pel Ministeri de Ciència, investigació i Universitats a una reunió merament informativa per posar-nos al corrent de la situació i el futur pròxim de l'Estatut EPIF. Els aspectes més rellevants que ens van exposar són els següents.

a) Tramitació realitzada fins ara i tràmits que queden pendents (Informe de Funció Pública i del Consell de Política Científica i, finalment, del Consell d'Estat).
b) Ens van fer saber les al·legacions ciutadanes realitzades durant el procediment d'audiència pública al que s'havia sotmès el text del Govern, els continguts de les quals s'agrupen bàsicament al voltant de tres temes: hores de col·laboració docent, durada del contracte i indemnització per finalització.

i. Sobre les hores de col·laboració docent, tenint en compte la coincidència de les al·legacions a reduir-les i les consultes realitzades a l'ANECA de les que es deriva la relativa rellevància de la col·laboració docent per a l'acreditació de la figura universitària d'ajudant doctor, el Govern ha decidit rebaixar de 240 a 180 les hores de col·laboració docent que pot desenvolupar el PIF durant el seu contracte.

ii. Pel que fa a la durada del contracte, no hi ha cap variació, encara que el Govern ens informa que en els programes estatals d'ajuda aprovats recentment es preveu ja la possibilitat que, si es llegeix la tesi durant el tercer any, la relació laboral es prolongui durant un any més amb un contracte d'orientació investigadora.

iii. Sobre la indemnització per la finalització del contracte el text de govern segueix sense incloure-la. En relació a aquest punt, CCOO vam preguntar expressament si compliria l'acord del Govern amb el grup parlamentari d’Units Podem, fet públic fa poques setmanes, en què es contemplava expressament aquesta indemnització (pàg.28 del document):

7.5 Es desenvoluparà l'Estatut del Personal Investigador en Formació, incorporant les reivindicacions dels col·lectius d'investigadors/es predoctorals, en particular les relacionades amb el salari mínim, la indemnització al final de contracte ".

El Govern va contestar expressament que no inclouria la indemnització per finalització de contracte en el text en tramitació.

Tenint en compte la importància de les novetats incorporades, en relació a les hores de cooperació docent, a la durada i, sobretot, en relació a la indemnització per finalització del contracte, CCOO vam sol·licitar la convocatòria urgent d’ una última reunió de la Mesa de negociació en la que s'abordessin exclusivament els tres punts esmentats. Es van comprometre a valorar aquesta sol·licitud.

CCOO valorem positivament els avenços que s'han produït en l'últim període, però considerem necessari fer un últim esforç negociador per definir els aspectes esmentats, algun dels quals, d'altra banda, constitueixen un clar compromís del Govern.

30 d’octubre de 2018

Proposta del Govern estatal sobre l’Estatut del Personal Docent i Investigador


CCOO informa

 

El passat 25 d'octubre, la Secretaria General d'Universitats va convocar la primera reunió de treball sobre la possible configuració i desenvolupament de l'Estatut del Personal Docent i Investigador contemplat en la LOMLOU.

El Secretari General d'Universitats va estimar oportú convocar en aquesta reunió inicial del grup de treball als sindicats més representatius (CCOO, CSIF i UGT), a la Conferència General de Política Universitària, a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), al Consell de Estudiants Universitaris de l'Estat i als Consells Socials de les universitats. El Secretari General d'Universitats va realitzar una presentació -sense aportar cap documentació- sobre la situació actual de les universitats en la que va exposar la disminució del Personal Docent i Investigador Funcionari i l'increment del Personal Docent i Investigador Laboral, així com la proliferació de figures de professorat precàries durant els últims anys.

Els aspectes més rellevants que va exposar el Ministeri per desenvolupar l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les universitats, en coherència amb les funcions del sistema universitari són els següents:

1.       Accés a la carrera de professorat universitari. Creació d'una nova figura de Personal Docent i Investigador Laboral amb vinculació temporal, dedicació a temps complet i durada de sis anys, en dos períodes successius de tres anys. El requisit per a l'accés a aquesta figura serà la titulació de Doctor i s'eliminarà l'exigència actual d'acreditació per una Agència de Qualitat per a la figura del Professor Ajudant Doctor, encara que el més rellevant serà l'activitat investigadora prèvia que s’hagi desenvolupat. La selecció serà realitzada exclusivament per la Universitat que convoqui la plaça encara que es preveu la creació d'un registre estatal únic de concursos. Les universitats desenvoluparan una avaluació interna de l'activitat docent i investigadora per a l'accés a aquesta figura, i després de tres anys del contracte, decidiran si s’escau o no la contractació per un segon període de tres anys. Finalitzat el període els professors hauran de superar un procés d'acreditació per una agència de qualitat Externa. Durant aquesta etapa, el professorat ha de realitzar una estada mínima de nou mesos en un altre centre a l'estranger.

2.       Consolidació del professorat universitari. Manteniment de la doble via, laboral o funcionarial en funció de l'autonomia universitària reconeguda per la Constitució. Per tant, la consolidació seria, en l'àmbit del PDI Laboral, com a Professor Contractat Doctor o altres figures assimilades, o, en l'àmbit funcionarial, es tractaria de l'ingrés en els Cossos Docents Universitaris. En tots dos casos, els processos de consolidació requeriran dues etapes, acreditació per una agència de qualitat i concurs públic posterior al procés d'acreditació.

3.       Desenvolupament i reconeixement de carrera acadèmica horitzontal per al professorat amb vinculació permanent. Incentius salarials i reclassificació de les figures estables de professorat, després de l'avaluació externa del rendiment acadèmic. El Secretari General d'Universitats ho va il·lustrar com a exemple usant com a base el nombre de sexennis d'investigació relatius assolits o posant de manifest la importància de la transferència de la investigació.

4.       El secretari general d'Universitats va esmentar reiteradament que tots els processos d'avaluació i acreditació han de ser àgils, transparents en el seu desenvolupament i amb mecanismes estandarditzats.

5.       Altres figures de professorat contractat laboral. De durada temporal i diferent dedicació:
5.1.    Professor Substitut. La seva finalitat és realitzar substitucions temporals per causes sobrevingudes i cessarà la seva activitat quan finalitzi la causa que va donar lloc a la contractació. Dedicació a temps complet. Retribució digna d'acord amb les activitats docent i investigadora.
5.2.    Professor Associat. Professionals de reconegut prestigi amb activitat professional àmplia i reconeguda fora de l'àmbit universitari, tal com figura en la LOU.
5.3.    Professor Visitant. Reformulació de la modalitat per a l'atracció de talent amb contractació laboral per un període de quatre anys i sense necessitat d'acreditació.
5.4.    Professor Emèrit. Amb una formulació similar a la prevista actualment a la LOMLOU.

CCOO vam insistir en que molts dels problemes actuals i de l'increment de la precarietat estan relacionats amb la taxa de reposició i el canvi dels criteris d'acreditació per als cossos docents universitaris així com l'excessiu rigor d'ANECA en l'acreditació de figures de professors laborals. El Secretari General d'Universitats va esmentar que està treballant perquè el Govern elimini la taxa de reposició per a les universitats.

A més, CCOO vam instar el Secretari General d'Universitats a que s'estableixi el marc de negociació adequat, a la Mesa Sectorial d'Universitats amb els representants dels treballadors per tractar sobre l'Estatut del PDI, tal com s’estableix en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, sense perjudici que el Ministeri convoqui les taules de treball que estimi convenients.

CCOO també vam assenyalar que l'objectiu del model de professorat presentat pel Govern és modificar mitjançant un reial decret les figures actuals de professorat laboral previstes en la LOU, amb transformacions molt importants i vam sol·licitar la remissió de la documentació presentada. A més, vam manifestar que en l'exposició del Secretari General d'Universitats es va obviar que ja existeixen figures contractuals en les universitats de personal investigador (Ramon i Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu Galindo, ...).

El resum sobre el model que es va presentar ens genera dubtes considerables si, a més, no es canvia l'actual estructura i sistemes d'acreditació de l'ANECA i si no va acompanyat d'una memòria econòmica i una proposta de finançament. CCOO considerem que s'ha obert novament el debat sobre l'Estatut del Personal Docent i Investigador però encara és massa aviat per poder fer cap valoració del resum presentat pel Secretari General d'Universitats del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, excepte en l'esmentat sobre l'eliminació de la taxa de reposició en universitats.

CCOO defensem que es parteixi de l'Estatut del PDI acordat el 2011, i que, abans d’altres reformes més importants, es derogui el RD 14/2012 de manera immediata.

22 d’octubre de 2018

Preparem la Mesa d'Universitats

Resum de la reunió del 19 d'octubre

El divendres (19/10/2018) s’ha celebrat una reunió per avançar en els temes que tractarem a la propera Mesa d’Universitats. Hi han participat representants de les universitats públiques i de CCOO i UGT, els sindicats presents a la Mesa. Les qüestions més rellevants han estat:

Cobrament del 100 % del salari en cas de baixa per malaltia comuna (IT)
En aquest punt, s’ha evidenciat que el Decret de la Generalitat (5/2018) representa un aixecament de la suspensió dels convenis col·lectius en aquesta qüestió i, per tant, que a partir de l’entrada en vigor del Decret (19/10/2018) s’ha d’aplicar directament a tot el personal laboral (PAS i PDI) i, per equiparació, també al personal funcionari. En aquest punt, CCOO hem demanat, addicionalment, que les baixes actuals s’incloguin en l’aplicació per no perjudicar, ni un dia més, als companys i companyes que estan de baixa per malaltia.

Dies d’indisposició
Fa unes setmanes, les gerències de les universitats ens van fer saber que denunciaven l’acord sobre indisposicions que vam pactar el 2013. Ara volen aprofitar la publicació del Decret per intentar retallar altra vegada els nostres drets i proposen eliminar els dies d’indisposició: això obligaria al personal a demanar la baixa des del primer moment en qualsevol indisposició, amb totes les dificultats que això comporta tant pel treballador com per al funcionament de les universitats. CCOO hem manifestat el nostre rebuig absolut a aquesta proposta i hem deixat clar que negociem per recuperar i millorar els drets dels treballadors i les treballadores de  les universitats. Considerem que és lamentable que, quan encara no hem recuperat allò que ens van arrabassar, alguns pretenguin tornar a les retallades, especialment dels drets relacionats amb la salut.

Increment salarial 2018
Està previst que el pagament de l’1,75% (1,5% des de gener + 0,25% des de juliol) i dels endarreriments corresponents es faci efectiu al mes de novembre. En relació al 0,2% addicional, CCOO proposem que es faci un repartiment lineal i consolidable, tal com es farà a la Generalitat, amb l’acord de CCOO i UGT. Amb aquest sistema, s’aconsegueix que hi hagi una redistribució de la renda, de manera que els col·lectius amb els salaris més baixos tinguin un increment proporcionalment més elevat.

D’altra banda, a la reunió també s’ha plantejat, de manera més breu, la possibilitat d’incloure  declaracions conjuntes en relació a l’oferta pública d’ocupació, a la jornada laboral i a la intensificació en recerca en els períodes posteriors als permisos de maternitat. En tots els casos, CCOO hem reivindicat la necessitat de recuperar la negociació col·lectiva en el nostre àmbit i hem plantejat que, per a nosaltres, aquestes propostes tindran sentit si són un punt de partida comú que permetin aconseguir millores significatives que es concretaran amb la negociació a cada universitat.

9 d’octubre de 2018

CCOO demanem al Govern que derogui els Reials Decrets 14/2012 i 20/2012 en tots els aspectes que afecten la Universitat

La Federación de Enseñanza de Comissions Obreres (FECCOO) tornem a emplaçar a la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Innovació, Ciència i Universitats perquè es creï sense demora la Mesa de negociació amb els sindicats representatius. 

FECCOO exige la convocatoria de una mesa de negociación

Alhora, li demanem que faci efectiva la derogació dels Reials Decrets 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, i 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en tots aquells aspectes que afecten la Universitat.

El juliol passat, representants de CCOO i del Govern central van mantenir una primera trobada, en què l'Administració es va mostrar favorable a la creació de la Mesa de negociació, però des d’aquell moment no s'ha avançat gens en aquest tema. És per això que, des del sindicat demanem al Ministeri pertinent a que la convoqui.

FECCOO ens reservem el dret de nomenar a les i els representants que consideri pertinents en les futures reunions amb la Secretaria General d'Universitats, en funció de la temàtica abordada en cada sessió de treball, perquè entenem que aquestes reunions són diferents de les reunions de negociació que s’han de plantejar exclusivament en l'àmbit de la Mesa de Negociació d'Universitats.

D’altra banda, CCOO hem demanat al Ministeri pertinent que convoqui la Mesa de negociació amb els sindicats representatius durant el tràmit d'audiència de l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), per tractar les modificacions realitzades en l'últim esborrany del EPIF i les al·legacions al document que poden presentar els sindicats majoritaris.

5 d’octubre de 2018

Revertim retallades, 2018: 1,95% d'increment salarial

Es desencalla la negociació per a la concreció de l'increment salarial addicional del 0'2% pels empleats i empleades públiques de la GeneralitatPendent per al 2018

Ahir 4 d’octubre, es va reunir la Comissió de seguiment de l'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual CCOO forma part. A la Comissió finalment s'ha signat l'acord sobre la distribució del 0’2% de la massa salarial.

L’acord contempla que es destinarà el 0’2% de la massa salarial a l’increment linial i consolidable. Aquest increment suposa aproximadament 70 € bruts/anuals de salari, que anirà a complement específic o a complement de grup per al personal laboral.

Aquest increment és per a tothom. Resten exclosos d’aquesta mesura els llocs de treball amb jornada superior a la normal i horari de dedicació especial. Aquesta proposta d’acord, ja signada, s’elevarà a la Mesa General de Negociació, que es convocarà el proper dilluns 8 d'octubre i posteriorment a la Mesa General d'Universitats.

Els acords s’han de complir

CCOO hem denunciat l’estratègia dilatòria que el Govern està emprant per a no aplicar amb urgència les millores aconseguides en les retribucions i condicions de treball de tots els empleats/ades públics de la Generalitat. Això està suposant per als treballadors públics de la Generalitat una discriminació i un menyspreu.

CCOO hem exigit de nou el pagament immediat de la totalitat de l’increment retributiu que es va acordar el passat 18 de setembre (1’5% + 0’25% + 0’20%), així com l’entrada en vigor de la millora que suposa la percepció del 100% de les retribucions en cas de baixa per incapacitat temporal des del primer dia. CCOO hem recordat que l’Administració es va comprometre fa tres setmanes a impulsar l’aprovació de les millores amb caràcter d’urgència. L’Administració ha avançat que a mitjans d’octubre es publicarà el decret llei que ho permetrà.

Ara, a per les pagues de 2013 i 2014: menys paraules i més fets

CCOO també hem tornat a exigir a l’Administració complir els Acords de retorn de les pagues. Hem demanat la convocatòria urgent de la Mesa per a negociar la calendarització del retorn de les pagues de 2013 i 2014, així com altres conceptes retributius, socials i de recuperació i millora de les nostres condicions de treball. L’Administració s’ha compromès a fixar la data i comunicar-la a la reunió de la propera Mesa, dilluns 8 d’octubre.

4 d’octubre de 2018 

17 de setembre de 2018

Proposta del Govern central d’Estatut del Personal investigador en Formació (EPIF):


IMPORTANTS AVENÇOS I TEMES PENDENTS


El Ministeri de Ciència, Recerca i Universitats ha presentat públicament la seva proposta de Reial Decret per a la regulació de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, obrint un termini per a la participació i suggeriment pública fins al 21 de setembre.

CCOO valorem positivament els avenços que aquesta proposta suposa en relació a anteriors esborranys i la incorporació d'algunes de les principals exigències del col·lectiu d'investigadors en formació i del nostre sindicat. Malgrat això, entenem que encara hi ha marge per a la millora i la incorporació d'alguns aspectes pendents, entre d'altres, el que fa referència a la indemnització per fi de contracte.

1.- Règim Salarial: En aquest àmbit s'incorporen gran part de les reivindicacions sindicals i del col·lectiu. D'una banda, a l’hora de determinar els percentatges salarials aplicables al personal investigador es pren com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 del personal laboral de la taula salarial recollida en el Conveni Únic del personal laboral de l'Administració General de l'Estat. D'altra banda, s'estableix que, en qualsevol cas, el salari mínim a percebre no podrà ser inferior a 16.422 € anuals. No obstant això, a aquesta regulació li calen algunes precisions tècniques –com les possibles actualitzacions anuals, etc.- per evitar que futurs problemes d’aplicació, que haurien de ser esmenades en l'actual tràmit legislatiu.

2.- Col·laboració en tasques docents: Es manté la proposta que els investigadors en formació puguin col·laborar en tasques docents fins a 240 hores durant el seu contracte (màxim 60 per any). Valorem negativament que es mantingui un nombre d'hores tan elevat ja que pot convertir-se en una temptació per a que les universitats pretenguin solucionar problemes estructurals de necessitats docents per falta de professorat derivat de les retallades de plantilla i limitacions en la taxa de reposició dels últims anys. A més, ja vam dir que això podria suposar una activitat laboral addicional que perjudiqués notablement l'activitat principal que és la recerca. D'altra banda, valorem positivament que en la proposta normativa s'hagi reforçat el caràcter voluntari d'aquestes col·laboracions (a petició de l'investigador i, sense que aquestes col·laboracions suposin una minva de la càrrega docent del departament). No obstant això, entenem que sobre aquesta matèria encara hi ha algun marge de millora, tant en el nombre màxim d'hores de possible col·laboració docent, com en el règim de voluntarietat, sense perjudici que siguin aspectes la garantia dels quals pugui ser objecte de posterior seguiment i millora en l'àmbit de la negociació a les universitats.

3.- Extinció del contracte: La nova regulació millora substancialment tant des del punt de vista tècnic com material. D'una banda, s'estableix la pròrroga automàtica fins al quart any, exigint per a la denegació de la pròrroga anual un informe desfavorable d'avaluació motivat. Entenem que amb aquesta regulació es restringeixen notablement les possibles arbitrarietats en l'extinció del contracte abans d'hora, i s’afegeixen garanties per a l'investigador -la exigència de motivació i, per tant, el seu possible control en els tribunals. S'ha perdut l'oportunitat, però, d'eliminar l'extinció del contracte abans dels quatre anys per la lectura de la tesi doctoral. A més d'afectar poquíssims supòsits, els primers períodes postdoctorals són contemplats per la llei com a part del procés formatiu, de manera que res no impedeix la culminació dels quatre anys de contracte permetent a més realitzar tasques complementàries de publicació i millora de currículum. Igualment, tot i que s'ha millorat tècnicament, seria convenient aclarir el règim de l'acomiadament per incompliment fent referència, com fa l'Estatut dels Treballadors, als incompliments greus i reiterats.

4.- Indemnització fi de contracte: En aquesta matèria creiem que no s’hauria de desaprofitar l'oportunitat i que encara hi ha marge per incorporar una indemnització fi de contracte, tal com existeix per a altres figures contractuals laborals. Tot i que la Llei de la Ciència no contempli expressament aquesta possibilitat tampoc la prohibeix i seria possible, per tant, incorporar-la en el futur Reial decret. En tot cas, CCOO no renunciarem als procediments al nostre abast per aconseguir el reconeixement de la indemnització. De fet, ara mateix estem pendents, com a conseqüència d'una qüestió judicial promoguda pel nostre sindicat, de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el dret a indemnització fi de contracte al col·lectiu investigador en formació. En tot cas, independentment dels pronunciaments normatius o judicials, CCOO traslladarem aquesta qüestió a l'àmbit de la negociació col·lectiva.

En conclusió, s'han produït notables i significatius avenços, encara que queden aspectes millorables en regulació de les condicions d'ocupació d'un col·lectiu particularment vulnerable i precari. Des de CCOO presentarem al Ministeri propostes de millora fins a l'últim minut. Cal no oblidar que, en qualsevol cas, la regulació que s'aprovi tindrà caràcter de mínims legals que poden ser objecte de millora i complementació en la negociació col·lectiva, àmbit en el qual, des de la pròpia aprovació de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, concentrarem la nostra activitat sindical en la millora de les condicions d'ocupació del col·lectiu.

23 de maig de 2018

Anem a la Vaga de PDI UBCCOO dóna suport a la Vaga de PDI del dia 24 de maig, i a d’altres mobilitzacions convocades pel Comitè d’Empresa (PDI laboral) i per la Junta de Personal (PDI funcionari).

Al llarg d’aquest curs acadèmic hem constatat l’agreujament de les precàries situacions que pateix bona part del col·lectiu del PDI (funcionari i laboral). La situació actual d’ofegament pressupostari per part de la Generalitat de Catalunya,  la manca d’una política de plantilles adients i del respecte a l’autonomia universitària està portant al col·lapse a la Universitat de Barcelona. 

Aquesta situació l’està patint directament el PDI de la UB. Es continua amb la utilització fraudulenta de la figura del professorat associat i es generen borses de precarietat laboral, alhora que s’impedeix el relleu generacional.

CCOO continuem demanant:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professorat.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professorat associat amb feines estructurals a places de professorat a temps complet dins de la carrera acadèmica.

 -       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució, que de no posar-hi remei esdevindrà en la mort lenta de la Universitat de Barcelona..


Podeu llegir les reivindicacions i accions previstes de Comitè d’Empresa de PDI i Junta de PDI més avall o fent clic aquí. També trobares el cartell aquí.


DIJOUS 24: VAGA A TOTA LA UB

MANIFESTACIÓ 12h Pl. Universitat

DILLUNS 28: VAGA AL CAMPUS DIAGONAL

12H DIAGONAL, CONCENTRACIÓ

DIMARTS 29: VAGA AL CAMPUS MUNDET

DIMECRES 30: VAGA ALS CAMPUS CENTRAL I RAVAL

12H PL. UNIVERSITAT, CONCENTRACIÓ

Reivindicacions de CE i Junta PDI:

·         Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
·         Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen, en relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
·         Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).
·         Que s'implementin plans d’estabilització els investigadors i investigadores predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
·         Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que tenen els i les  investigadores predoctorals.
·         Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta de PDI-funcionari.
·         Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 2017-18, s’ha materialitzat en l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d'augmentar la docència del professorat a jornada completa a 32 crèdits i per tant més hores.
·         En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.

Tal i com es va assenyalar en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la ingerència del govern de Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia