11 de gener de 2018

Aquest any la grip fa menys malAquest hivern la grip ha arribat al nivell d’epidèmia i pot ser que afecti moltes treballadores i treballadors universitaris, que es vegin obligats a agafar la baixa per aquest motiu.

Us volem recordar que, gràcies a l’acord signat per CCOO i UGT el 16 de juny del 2017 a la Mesa General de la Funció Pública s’han ampliat els  supòsits d'Incapacitat Temporal  amb la percepció del 100% de les retribucions. Aquest acord no incloïa directament a les universitats, però fruit de la nostra insistència va quedar recollit a la normativa que va aprovar la Generalitat en compliment de l'acord. 

Així, el Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, pel que fa a la grip, estableix la percepció del 100% de les retribucions en el cas de malalties de declaració obligatòria recollides a l’annex 1 del Reial Decret 2210/1995 de 28 de desembre, que cita explícitament la grip al número 9 del seu llistat.

L’acord de 16 de juny, també regula altres avenços que podeu trobar resumits gràficament aquí. Des de CCOO hem forçat a la Mesa d'universitats a entomar la seva aplicació al nostre sector i es van concretar unes primeres passes a la darrera reunió del curs passat. Continuarem posant fil a l'agulla, per assegurar el compliment íntegre i continuar treballant per la millora de les nostres condicions de treball. 9 de gener de 2018

Important sentència a favor del PDI temporal

CCOO hem guanyat una sentència pionera contra la Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per discriminar el Personal Docent i Investigador temporal en l'avaluació de l'activitat investigadora.


El Jutjat Central del Contenciós Administratiu núm. 8 ha dictat sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual estima la demanda interposada per la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol·licitud de l'activitat investigadora al funcionari de carrera, i impedeix i nega el dret a l'avaluació al funcionari interí dels cossos docents universitaris, als funcionaris interins investigadors científics, als científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i al personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió que: "Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament poden presentar la sol·licitud de l'activitat investigadora dels funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i els científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques, tot i que no prohibeix ni exclou expressament als funcionaris interins, (...) tàcitament impediria a aquests sol·licitar l'avaluació a l'empara de la Resolució impugnada ".

D'aquesta manera, el Jutjat Central considera que, d'acord amb la normativa comunitària i a la jurisprudència -encara que aquesta sigui en l'àmbit laboral-, s'aprecia vulneració del principi de discriminació respecte del personal docent temporal.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per exigir-li que modifiqui la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora publicada al BOE del 16 de desembre de 2017; que garanteixi, al personal docent i investigador temporal, el dret a ser avaluat de la seva activitat investigadora -tal com reconeix la sentència-, i que s'ampliï el termini de presentació de sol·licituds. D’altra banda, CCOO ens adreçarem a la presidència de la CRUE perquè les universitats habilitin els procediments oportuns.

24 de novembre de 2017

Grup de treball per preparar l’esborrany de l’EPIF: 2ª reunió

2a reunió per discutir l’esborrany de l’EPIF


La setmana passada es va portar a terme la segona reunió del grup de treball SEIDI+Sindicats per preparar l’esborrany de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

L’esmentat esborrany da compliment al que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 14/2011 de la Ciència, la qual estableix:
"En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará un estatuto del personal investigador en formación [...]". 

En aquesta segona reunió entre els sindicats (CCOO, UGT i CSIF) i la SEIDI per treballar sobre l'esborrany de l'EPIF ja s'ha pogut entrar en algunes modificacions del seu contingut, aconseguint millores, però sense canvis substancials en els temes fonamentals.

A proposta dels sindicats la SEIDI va acceptar modificar l'apartat sobre col·laboració docent fins al límit de 60 hores anuals i un màxim de 180 hores en els quatre anys de contracte. També va acceptar la possibilitat que, a petició del contractat o contractada, es pugui suspendre durant un màxim de 4 mesos el contracte per canvi de Director/a de Tesi.

La SEIDI també va acceptar eliminar els apartats que havia inclòs impedint el pagament d'indemnitzacions per finalització de contracte, tot i que la Secretària d'Estat no va acceptar reconèixer-les en l'EPIF perquè diu que no té dret a indemnització. Els sindicats vam explicar que si la Llei de la Ciència no ho impedeix tampoc es podia impedir a través de l'Estatut, pel que seran els jutjats dels social qui decideixi sobre aquest tema.

Des de CCOO demanem mantenir el contracte els 4 anys, encara que s'acabi abans la Tesi, però la SEIDI va rebutjar incloure-ho en l'EPIF, encara que va reconèixer  adequada la mesura assenyalant que ells ja ho apliquen a les FPI i que li han demanat al MECD que també ho faci en les FPU.

Finalment, CCOO va demanar retirar un paràgraf que permet incomplir les mesures d'igualtat de gènere establertes per la Llei d'Igualtat i els Plans de Igualtat d'OPIs i universitats, sent acceptat per la SEIDI.

No obstant això, els temes fonamentals proposats pels sindicats i vinculats a les retribucions, van ser rebutjats per la SEIDI: elevar al 100% la referència salarial, utilitzar altres figures millor retribuïdes com a referència o assenyalar expressament que aquestes retribucions es fixen en els convenis col·lectius. La SEIDI només va oferir com a millora establir el mínim del 75% en els quatre anys, en lloc de el 56/60/75%, però va rebutjar la proposta de CCOO per reconèixer a l'EPIF el dret a cobrar els increments salarials anuals en igualtat amb la resta del personal.

Pots llegir més informació de la segona reunió, en el blog “CCOO precarios de la investigación”, fent clic aquí.

10 de novembre de 2017

CCOO denuncia la paralització del programa “ACADEMIA” de la ANECA

CCOO denuncia la paralització de l’ANECA des de gener de 2016 per als processos d’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris (programa ACADEMIA) i demana que es derogui el RD 415/2015, s’habiliti de manera transitòria l’anterior sistema d’acreditació (RD 1312/2007) i es negociï el nou sistema d’acreditació que sigui transparent, permeti l’autoevaluació i que valori objectivament els mèrits acadèmics dels i de les professionals universitaris que, amb l’excusa de la crisis, estan desenvolupant un treball enorme en una situació cada vegada més difícil.

Pots llegir el comunicat de la “Federación de de Enseñanza de CCOO” fent clic aquí.

19 d’octubre de 2017

CCOO denuncia l’acomiadament de dos docents (PDI) a la Universitat Pompeu Fabra i n’exigeix la seva readmissió

Greus vulneracions dels drets sindicals i laborals

CCOO denuncia l’acomiadament de dos docents (PDI) a la Universitat Pompeu Fabra i n’exigeix la seva readmissió

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia l’acomiadament de dos docents (Personal Docent i Investigador -PDI-) de l’Àrea de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Aquests dos professors són delegats del Comitè d’Empresa i, per tant, representants electes de la totalitat del personal docent i investigador laboral d’aquest universitat. A més a més, aquests professors van demandar a la UPF i el tribunal del Social nº 7 de Barcelona, en sentència de setembre de 2017, va declarar el caràcter indefinit no fix del seu contracte laboral i va considerar la seva reclamació de quantitats

Aquesta situació, malauradament, no és nova en aquesta Universitat ja el 2011 vam veure com s’acomiadava el President del Comitè d’Empresa del mateix col·lectiu. 

CCOO no permetrem aquestes actuacions i exigim la immediata readmissió dels dos professors.

6 d’octubre de 2017

Propostes de CCOO de Catalunya per a una sortida política a la situació de crisi institucional

Donem una oportunitat a una solució negociada del conflicte

El compromís de CCOO amb el poble de Catalunya, amb els drets de ciutadania i amb la
cohesió social del país ens mou a assumir la responsabilitat de cercar marcs de diàleg i negociació davant la gravetat de la situació política que es viu aquests dies.

CCOO de Catalunya té un compromís clar amb el dret a decidir i amb la defensa dels drets i les llibertats del poble de Catalunya, la qual cosa ens va portar a aprovar, en el nostre 11è Congrés, una resolució que porta per títol “Un compromís amb el país i la gent treballadora”. 

En conseqüència, en aquest mandat congressual:

- Estem duent a terme actuacions fermes en defensa de les institucions catalanes. Hem estat impulsors de la Taula per la Democràcia, plataforma formada per les principals entitats econòmiques, sindicals, socials, esportives, educatives i culturals de Catalunya, molt plural quant a la posició davant del procés nacional. Aquesta configuració és fonamental per mantenir els ponts necessaris que garanteixin la cohesió social i la defensa de la democràcia, per sobre de tot. Hem rebutjat les actuacions del Govern de l’Estat i de la Fiscalia per la conculcació de drets i llibertats, i, en especial, hem respost davant l’actuació de les forces de seguretat de l’Estat del dia 1 d’octubre, amb la convocatòria d’una aturada de país.

- Hem participat i formem part de la iniciativa de constitució d’una comissió independent de mediació, diàleg i conciliació promoguda pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que permeti que els actors polítics tinguin un marc de mediació i de resolució del conflicte.

- Des de la condició fraternal i compartida entre la Confederació de CCOO i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, presentem la proposta d’obrir una doble negociació simultània que canalitzi una sortida política a la situació del país: 
· Un nou marc d’autogovern per a Catalunya, que podria ser simultani a una ponència constitucional, que en el seu cas abordés la reforma de la Constitució. · La forma de referèndum o consulta que s’hauria d’arbitrar per a que la ciutadania de Catalunya pogués pronunciar-se legalment i lliurement.

Ens aquests dos espais de negociació, les forces polítiques haurien de plantejar lliurement les seves propostes. L’única exigència prèvia hauria de ser no precipitar accions unilaterals a fi de donar una oportunitat per trobar una solució negociada.

La solidaritat i la fraternitat amb la nostra confederació ens posa en situació de fer propostes conjuntes que instin, alhora, les forces polítiques, econòmiques i socials de l’Estat espanyol i les de Catalunya, des del reconeixement de la legitimitat de les propostes que existeixen actualment a Catalunya.

27 de setembre de 2017

La comunitat educativa per les llibertats i contra la repressió

Dijous 28 de setembre, a les 18 h, s’ha convocat a la plaça Universitat (Barcelona), una concentració de tota la comunitat educativa amb el lema “La comunitat educativa per les llibertats i contra la
repressió”.

No podem callar davant la vulneració de drets fonamentals, el menysteniment de les institucions catalanes, la ingerència en la vida dels centres educatius i en l'autonomia universitària que estem vivint en els últims dies.

Per aquest motiu, CCOO i moltes altres entitats de la comunitat educativa (sindicats, agrupacions d’estudiants, associacions de mares i pares) us animem a participar en aquesta concentració per fer evident el compromís del món de l’educació amb les llibertats i els drets civils.

8 de setembre de 2017

Aixequem el vol o ens continuem arrossegant per terra?

Curs universitari 2017-2018

Aixequem el vol o ens continuem arrossegant per terra?

Manifest llegit a la inauguració del sistema universitari català 

Si fem cas a les manifestacions dels responsables polítics de les diferents
administracions i governs hem de donar per superada la crisi que va començar al 2007. Fins i tot hi ha qui parla de l’increment de la despesa pública o dels pressupostos més socials de la historia.

A les nostres universitats la realitat és ben diferent. Les retallades pels pressupostos de les universitats públiques, que van arribar a tocar el moll de l’os al 2012, 2013 i 2014, estan molt lluny d’haver-se revertit i continuem en una acumulació de mancances que deixaran ferides difícils de superar.

A nivell de treballadores i treballadors, tant PAS com PDI, continuem arrossegant la major part de les retallades de drets i salaris, i la recuperació és parcial i extremadament lenta. L’aspecte més greu és, tanmateix, la disminució, envelliment i creixent precarització de les nostres plantilles. Hem de lamentar que l’acord que vam signar els sindicats amb el govern central per reduir la precarietat a les administracions públiques a un màxim de 8%, ha exclòs al PAS de les universitats , ni tant sols pel que fa al PDI a començat a concretar-se en un pla suficient i pactat amb tots els agents socials i els equips rectorals.

Denunciem també que dins el sector públic i en concret a la Universitat de Vic on la Generalitat juntament a altres administracions publiques locals com l'Ajuntament de Vic en tenen les màximes responsabilitats en la gestió de les condicions laborals, estan duent a terme una política de precarització de personal, acomiadaments indiscriminats i incompliments d'obligacions d'impagaments salarials.

No podem deixar passar per alt com continuen les dificultats per garantir l’accés del jovent, sigui quina sigui la seva situació econòmica a l’ensenyament superior. L’entestament del govern de la Generalitat a incomplir els acords del Parlament per rebaixar en un 30% els preus dels graus, perpetua una situació de discriminació per la gent treballadora que tots sabem que no es compensa realment amb l’increment de beques.

Estem en un moment decisiu, des de molts punts de vista, pel nostre país i pel seu sistema universitari . Entenem que la convocatòria del Pacte nacional d’Universitats correspon a aquesta convicció compartida per tots els sectors afectats i pel conjunt de la societat. CCOO, com a organització membre d’aquest pacte i com primer sindicat a les universitats, tan públiques com privades i al conjunt del país, fem una crida a  posar fil a l’agulla i concretar les mesures necessàries per tenir la universitat que la nostra ciutadania es mereix.

24 de juliol de 2017

Informació de les últimes reunions amb ANECA sobre els criteris d'acreditació del PDIF

Últimes informacions 


Aquests últims dies s'estan fent reunions de les diferents comissions -formades
per representants sindicals, de la CRUE i responsables d'ANECA- que tracten els criteris d'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris. Després de les primeres reunions, els responsables de l'ANECA han declarat que el propòsit d'aquesta convocatòria és presentar els mèrits que han revisat, després de considerar les aportacions realitzades en les reunions anteriors. Això suposa un incompliment dels compromisos adquirits pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) amb les organitzacions sindicals més representatives en el sector del personal docent i investigador funcionari, després de la intervenció parlamentària del ministre Méndez de Vigo, en la qual es va comprometre a negociar la modificació dels criteris.

Les noves interpretacions del decret contingudes en el text Criteris generals d'interpretació i el document de Taules detallades o barems, que s'han llegit en veu alta, però sense lliurar-ne una còpia escrita per a la seva anàlisi detallada, reflecteixen que l’ANECA ha fet unes modificacions insuficients i insatisfactòries dels previs criteris. Fins ara es constata que la feina de revisió realitzada només ha servit, en essència, per homogeneïtzar alguns mèrits dins de cada macroárea, però no per reduir significativament els nivells d'exigència i incrementar la transparència de les avaluacions (que són el objectius fonamentals de la reivindicació sindical).

Rebutgem la pràctica de l’ANECA davant les reclamacions a les acreditacions negatives del PDI Laboral, aprofitant el canvi de la seva condició jurídica. Considerem que la indefensió en què es troben els sol·licitants avaluats de manera negativa és inacceptable i impròpia d'un estat de dret. L’ANECA està informant als professors amb acreditació negativa que la Comissió de Garanties i Programes ja no existeix mentre que la futura Comissió Assessora de Professorat, que assumirà les competències de l'anterior sobre reclamacions, encara no s'ha constituït. NO ESTARÀ EN FUNCIONAMENT FINS AL MES DE SETEMBRE.

I rebutgem també el nou retard en la publicació de les resolucions, tant les positives com les negatives per als cossos docents d'universitat. Ara informen de que ho faran al setembre, amb gairebé 1 any de retard.

Valoració

Considerem que això no és el procés de negociació a què es va comprometre el ministre Méndez de Vigo al Congrés de Diputats: més aviat sembla que és un tràmit en el que han donat audiència als sindicats, han traslladat les nostres propostes a les comissions i aquestes les han acceptat o rebutjat, sense explicar ni què ni com ni perquè.

Estem convençuts de que el treball sindical ha contribuït a millorar el sistema d'acreditació, ja que hi ha hagut cert grau d'homogeneïtzació interna dels requisits en cada àrea. Però això ja ho hauria d’haver fet el propi Ministerio.
Els nivells d'exigència dels requisits s'han aclarit i precisat, però no s'han rebaixat en cap cas. I en alguns aspectes, com el nombre d'hores de docència, la revisió actual més bé ha endurit les exigències. D’altra banda, es mantenen altres condicions molt significatives no es poden aconseguir, tot i que la seva manca no és imputable als candidats.

Per tant, seguim pensant que el nou sistema d'acreditació del PDI funcionari, lluny de garantir major objectivitat i transparència (tal com la norma assenyala en el seu preàmbul), incorpora més discrecionalitat, opacitat i desigualtat que l'anterior, i això provocarà una reducció del nombre de candidats acreditats i una major inseguretat jurídica als sol·licitants.

Tenint en compte tot això, exigim de nou al MECD, amb caràcter immediat que, d'acord amb els objectius d'aquesta revisió, els criteris d'avaluació del professorat s'acomodin als nivells d'exigència dels criteris precedents i es formulin de manera que es garanteixi la necessària transparència de les avaluacions (i s’evitin la inferència i subjectivitat del sistema actual). Encara hi ha temps per fer aquests canvis i millores, i els sindicats estem disposats a contribuir amb urgència a aquesta tasca des de les Comissions de revisió designades a aquest efecte.

I, a mig termini, també exigim al Ministerio que modifiqui de manera consensuada el RD 415/2015 que va modificar el Reial Decret 1312/2007, pel qual s'establia l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, ja que considerem que aquesta modificació és el origen de l’enduriment de l'avaluació del professorat.


Finalment, vam requerir al Ministeri la convocatòria urgent de la Mesa de Negociació d'Universitats perquè atengui les nostres demandes sobre aquest assumpte i negociï la millora de les condicions laborals i professionals del professorat, en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador ( PDI) de les universitats públiques.

20 de juliol de 2017

La Mesa d’Universitats enceta el diàleg per trobar mecanismes per a l’estabilització del PAS


El 20 de juliol s'ha reunit la Mesa d’Universitats, amb les gerències de les universitats, la Generalitat, CCOO i els altres sindicats que hi formen part.

La reunió va tenir dos punts de l’ordre del dia, tots dos a proposta de CCOO, dels que us fem un breu resum.

1.- Acords de la Mesa de l’Empleat Públic de la Generalitat de Catalunya (MEPGC) de 16 de juny de 2017:


*Ampliació dels supòsits d’IT amb la percepció del 100% de les retribucions. 

El personal de les universitats públiques catalanes ja estan inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret Llei 4/2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol). Podeu consultar els supòsits afectats aquí.

*Retorn parcial de les pagues extres sostretes.

L’acord del 16 de juny (que no inclou directament al personal de les universitats) estableix l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici i continuar, abans del pròxim 30 de setembre, les negociacions de la calendarització del retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la plataforma reivindicativa sindical.

La nostra insistència a reclamar de les universitats un compromís ferm en l’aplicació directa i sense dilacions a tot el personal de les universitats d’aquestes mesures de recuperació salarials, ha fet possible un acord en els següents termes:

- Les universitats faran efectiva la devolució d’un mínim del 10% de la paga extra del 2013 en les mateixes condicions legals i pressupostàries que s’ha fet pel que es refereix a la paga extra de 2012, en el marc de l’acord de 16 de juny de 2017 de la MEPGC.

- La Generalitat fa constar en acta el seu compromís perquè s’agilitzi la transferència de fons per fer possible que les treballadores i treballadors de les universitats cobrin al mateix temps que la resta de personal públic.

* Reducció de la temporalitat. 

L’acord de 16 de juny deriva del signat el passat 29 de març entre el Govern Central, UGT, CSIF i CCOO, que ha estat incorporat als pressupostos Generals de l’Estat. Com ja hem explicat el PAS de les universitats ha quedat exclòs (de forma injustificada i injustificable) de les mesures recollides als PGE i  CCOO i la resta de sindicats hem encetat un pla de mobilitzacions per canviar aquesta decisió injusta. Mentrestant creiem necessari el compromís del conjunt de les universitats per a fer servir tots els mecanismes legals possibles per avançar en la reducció de la precarietat, tant del PAS com del PDI.

És en aquest sentit que CCOO vam incorporar el següent punt de l’ordre del dia. 

2. Oferta d’Ocupació Pública 2017. Plans d’estabilització PAS


Les gerències i la Generalitat expliquen les seves accions per aconseguir la inclusió del PAS en els Pressupostos Generals i el seu acord general en l’objectiu de la proposta presentada, però no es veuen en condicions de pronunciar-se avui mateix pel que fa al text concret presentant per CCOO.


Acordem continuar treballant per encetar al setembre un procés de diàleg i negociació en aquest sentit.