27 de juliol de 2016

Suport als #27imes

Benvolgudes companyes i companys

Des del Secretariat Interuniversitari de CCOO de Catalunya volem mostrar públicament el nostre suport als delegats sindicals (un del PAS i un del PDI) acusats injustament per participar en una roda de premsa com a representants de les Juntes de Personal i Comitès d’Empresa de la UAB amb motiu de la tancada d’alumnes del 2013. Igualment, ens solidaritzem amb els altres membres de la comunitat universitària de la UAB que també han estat injustament imputats per reclamar, amb una acció reivindicativa, que s’acomplissin uns acords del Claustre de la UAB del març de 2013.

Des de CCOO estem convençuts que les penes de presó demanades per a tots els acusats són totalment desorbitades i només s’entenen dins una lògica perversa que fa servir la fiscalia per reprimir els moviments socials i sindicals, com hem vist, malauradament, en els processos oberts contra els companys i companyes que han participat en les darreres vagues generals. 

CCOO seguirem lluitant en tots els fronts per foragitar l’amenaça de la repressió contra aquells que defensen els drets col·lectius a les places i als carrers perquè, en aquests temps d’ofensiva neoliberal, la solidaritat és la nostra millor arma. 

Salut i lluita!

Secretariat Interuniversitari de CCOO 

13 de juliol de 2016

Propostes parlamentàries sobre els agregats interins


Des de CCOO-Universitats, a més del treball més visible en meses i negociacions, anem treballant altres aspectes per fer arribar les reivindicacions, en aquest cas del PDI-Laboral, a tots els racons socials possibles. Un d'ells de màxima importància són els partits amb representació parlamentària. En aquest sentit sempre estem a disposició dels partits que vulguin escoltar les nostres reivindicacions.

D'aquesta manera, hem anat transmetent aquesta legislatura els problemes que afecten el col·lectiu: Associats, Becaris, Lectors, RiC, Agregats interins o no.

Fa pocs dies, per compte propi, el grup parlamentari de Ciutadans ha decidit portar al parlament una de les propostes que venim reivindicant:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a autoritzar la regularització i estabilització per promoció interna del agregats interins en el marc dels programes d’estabilització de cada universitat.

Hem de lamentar l'esmena que ha presentat JxS (CiU - ERC - Demòcrates, etc), en la qual es neguen a acceptar la promoció interna. 

Podeu trobar la proposta i l'esmena en aquest enllaç.


Salut i seguim treballant! 

6 de juliol de 2016

Avenços a la Mesa d’universitats: paga extra 2012 i dies addicionals de vacances

Companyes i companys, 


A la reunió de la mesa d’universitats del 6 de juliol hem pogut donar petites passes en el camí de recuperar els drets arrabassats pels governs de Mas i Rajoy.

Aquests avenços són fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals i van quedar recollits de manera general per als treballadors públics dependents de la Generalitat amb l’acord signat a la Mesa General de la Funció Pública del passat 9 de juny.

Concretament, les universitats ens han informat que, en compliment del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària, percebrem el 20,77% de l'import que es va deixar de percebre de la paga extra del 2012.

És important remarcar el punt 1.3 del decret que estableix explícitament “Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article. *

Al mateix temps hem signat un acord a la mesa d’universitats on es recull el gaudiment de dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei prestats:
             Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral de vacances addicional.
             Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals de vacances addicionals.
             Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals de vacances addicionals.
             30 o més anys de serveis: 4 dies laborals de vacances addicionals.

Els dies que corresponen a cada treballador es faran efectius a partir de l’any natural següent al compliment del primer any del període de serveis prestats a la universitat. L'acord també recull que aquest any 2016, els treballadors podran gaudir la totalitat dels dies addicionals que  els corresponguin.

Aquest acord ha estat ratificat posteriorment en la Submesa de PAS-F  i la Mesa de negociació del PAS L  en els termes que podeu trobar en els enllaços.

L’últim punt de l’ordre del dia era la proposta de CCOO de la creació d’una Comissió Tècnica per a l’estudi del restabliment dels drets laborals i socials suspesos. De manera sorprenent, UGT i CSIF han plantejat problemes sense concretar res i finalment s’han abstingut. A falta d’unanimitat en la part social, les universitats han fet el mateix. Com a conseqüència de tot plegat no s’ha pogut concretar el que nosaltres considerem un marc útil per a poder entomar la recuperació de tots els drets econòmics i socials (pagues extres 2013 i 2014, FAS, jornada del PAS, etc) que ens van ser arrabassats. En qualsevol cas, CCOO treballarem de valent per fer-ho possible, sempre combinant la negociació amb la mobilització i, quan s’escaiguin, les reclamacions judicials.


CCOO-Universitats.
_______________________________________________________________________________

* Podeu trobar més informació sobre com la Generalitat l’any passat va fer de les seves a aquest enllaç. Ara l’important és que tingueu clar que entre el que vau cobrar a l’abril del 2015 i el que cobrarem ara (en principi a la nòmina del mes de novembre), heu de percebre el 44,81% de la totalitat del que vau deixar de cobrar al 2012.

15 de juny de 2016

Les universitats públiques de Catalunya han signat un conveni amb l’AQU que permetrà l’avaluació del professorat agregat interí

Companys i companyes, 

Després de més de 3 anys de lluita encapçalada per CCOO, podem informar-vos que s’ha acordat el Conveni que permetrà l’avaluació dels Agregats Interins pel que fa als períodes de docència i recerca. 

Creiem que, la nostra incorporació al Consell de Govern de l’AQU, i la insistència que hem mantingut en tots els marcs de diàleg i negociació, ha facilitat aquesta primera fita. 

La posada en marxa del sistema suposa que pel que fa a l'avaluació de la recerca del professorat agregat interí, s'obrirà una convocatòria extraordinària l'octubre de 2016 per avaluar la seva activitat investigadora corresponent al 2016. A partir del 2017 l'avaluació de l'activitat investigadora d'aquesta figura es farà conjuntament amb la del PDI contractat, sent la propera convocatòria el gener de 2017. 

Quant a l'avaluació de la seva activitat docent, al gener de 2017 s'obrirà la convocatòria extraordinària amb efectes d'1 de gener de 2016.


Ara continuarem treballant per garantir que a totes les universitats aquest reconeixement, fonamental per la carrera acadèmica, també tingui visualització econòmica i  per l'estabilització del PDI.

Seguim en lluita!

CCOO Universitats

9 de juny de 2016

Principi d’acord a la Mesa General de la Funció Pública

Fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, avui dijous, 9 de juny, s’ha arribat a un principi d’acord amb l’Administració que beneficiarà els treballadors i treballadores del sector públic. 

El mes de gener, els sindicats van aconseguir un vot unànime de tots els grups parlamentaris a una resolució favorable a les demandes proposades. Amb la negociació, va ser possible començar a revertir les retallades: devolució de dies d’assumptes propis, devolució de la paga de 2012 i que quedi sense efecte el descompte del 5% que es va fer als salaris d’aquest mateix any.

L’acord que avui s’ha assolit a la reunió de la Mesa General de la Funció Pública significa:
  • El compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i a la recuperació del marc de condicions laborals anteriors a 2012.
  • Deixar sense efecte la retallada del 5% del salari de l’any 2012.
  • Abonar el 75’96% pendent de la paga de 2012 (a l’octubre/novembre de 2016, el 20,32%, al març de 2017, el 35,32%, i al març de 2018, el 20,32%)
  • El gaudi dels dies addicionals de vacances a partir d’aquest estiu.

 A més, se seguirà negociant la recuperació de, entre altres, els seguents temes:
  • Calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014
  • Oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat
  • Fons d’Acció Social
  • Nous supòsits per assolir el 100% per IT (Incapacitat temporal)
  • Avaluar el resultat de la negociació d’aquests punts abans de l’1 de desembre de 2016

Per a CCOO, aquest acord significa un primer pas ferm en la recuperació dels drets que ens van arrabassar a 2012, i ens comprometem a seguir treballant amb propostes, negociacions i mobilitzacions fins la recuperació de tots els nostres drets i la conquesta de nous. 

25 de maig de 2016

Els pressupostos presentats mantenen les retallades i no assumeixen cap compromís de retorn de la paga extra del 2012.

Ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats des de l’any 2012.

Al mateix temps el govern de la Generalitat ha presentat un projecte de pressupostos   on es fa constar explícitament que l’increment salarial serà de l’1%, per tant sense cap recuperació del poder adquisitiu perdut i sense negociació sindical (art. 24.1); que per aquest any es manté  la supressió dels ajuts socials i dels ajuts al menjar (art.24.5); que es manté la impossibilitat de cobrar els complements de productivitat (art. 25.1 i 27.2), i de cobrir les pèrdues d’efectius a les diferents administracions (art. 34 i 35) i que es declararan nuls tots els acords sindicals i convenis col·lectius que intentin millorar aquestes condicions draconianes(art. 31).

Al mateix temps, no s’assumeix cap compromís concret de pagament de la part que encara que se’ns deu de la paga extra 2012 (disposició addicional 4ª) i ni tan sols es fa esment de les pagues del 2013 i 2014. Recordem que els treballadors dependents de la Generalitat, entre ells els de les universitats públiques, som de tots els treballadors públics de Catalunya i del conjunt de l‘Estat, els únics que no hem percebut una de les dues pagues extres aquests anys.

Els sindicats de la funció pública exigim al Govern de la Generalitat que no torni a quadrar el dèficit pressupostari amb les retribucions dels seus treballadors i treballadores. Ahir mateix delegats i delegades de CCOO, IAC i UGT ens vam concentrar a Barcelona davant la seu del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat (c/Sepúlveda, 148-150) i després vam marxar fins a la seu de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume per mostrar al Consell Executiu el nostre rebuig a la seva actuació i exigir que l’avantprojecte de pressupostos reculli les nostres reivindicacions. 

Reclamarem igualment la convocatòria d’una Mesa d’Universitats on negociar el retorn de les retribucions i els drets que ens van treure des del 2012 i el compliment efectiu de la taxa de reposició del 100% tant pel PDI com pel PAS de les universitats públiques.

CCOO Universitats.

21 d’abril de 2016

Els preus universitaris a Catalunya entre els més cars d’Europa


La Federación de Enseñanza de CCOO acaba de presentar un estudi referent a l’evolució dels preus públics al sistema universitari espanyol entre 2011 i 2016 on es fa més que evident la sobrecàrrega econòmica que pateixen els i les estudiants universitaris al nostre país. 

L'Estat Espanyol és dels més cars en preus, tant dels Graus, només superat per Irlanda, Letònia, Lituània i Regne Unit, com dels Màsters. 

Igualment, Espanya és el tretzè país pel que fa al nombre d'estudiants que han de satisfer l'import íntegre de la matrícula.

En l'apartat de l'import de les beques, l'Estat està en el lloc 23è (d’un total de 37 països) pel que fa a l'import mitjà de la quantitat de l'ajut. Aquesta quantitat s'ha anat reduint dràsticament des del curs 2011-2012. Només un 29% d'estudiants espanyols en els sistemes públic i privats han pogut tenir accés a algun tipus de beca.

L’informa també recull com són els i les estudiants de Catalunya qui han patit els majors increments pel que fa a les diferents Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol.

Recordem que Catalunya l’any 2012 va tenir els màxim increment previstos per la llei, amb una pujada dels preus de les matrícules un 66,67%, i va liderar junt amb Madrid el cost dels estudis universitaris. En el curs actual la Comunitat de Madrid va rebaixar els preus de les matricules, amb la qual cosa Catalunya es queda com a líder d’aquest rànquing.

Així, segons fons del Ministeri el preu mig dels crèdits de Graus a Catalunya és de 33,52 €, el que fa que cada curs acadèmic tingui un cost mitjà de 2.011 €, mentre que a Galicia el preu del crèdit es situa en 11,89 €, per tant el cost mitjà d’un curs acadèmic és de 713 €, una diferència del 282%!. 

Tanmateix si ens fixem en el cost màxim, ens trobem que el diferencial entre Catalunya i Andalusia puja fins al 313%.

En el cas dels Màsters igualment Catalunya té els preus més alts, amb un import mig de 65,87 €, i un total per curs de 3.952 €, mentre que a Galícia se situa en 26,49 € el crèdit i 1.589 € el curs, la qual cosa suposa un diferencial de 249%

Davant d'aquest escenari, CCOO demana:

Derogar el RDL 14/2012 i establir un nou model que redueixi les desigualtats entre els estudiant de les diferents comunitats autònomes.
Reduir el preu de les matrícules universitàries fins a arribar a assolir la gratuïtat als pròxims anys.
Igualar els preus dels Màsters i dels Graus. 

CCOO Universitats 

20 d’abril de 2016

Resum de la paritària de conveni del PDI laboral (13 d'abril de 2016)

Companyes i companys,

El 13 d'abril es va produir una reunió de la comissió paritària del Conveni col·lectiu de PDI laboral de Catalunya. La convocatòria es va produir a petició de la part social, i tots els punts de l'ordre del dia van ser a petició de la mateixa part.

Us fem un breu resum de les qüestions tractades.

1. Situació dels agregats interins enfront l'avaluació de l'AQU.
Els sindicats insistim a dir que és necessari que l'AQU avaluí i remuneri els trams docents i de recerca d'aquest personal, més després de les recents sentències. Totes les universitats es mostren d'acord.

A proposta dels sindicats i de les Universitats a la darrera junta d'AQU es va arribar a un acord perquè s'avaluï, però queda pendent el finançament per part de la Generalitat. La nostra proposta és que no es faci mitjançant un conveni específic, ja que dona arguments a la Generalitat per tal que les universitats no ho cobrin. En qualsevol cas ens comprometem a donar tot el suport per exigir el finançament adient.

2. Situació dels plans d'estabilització a cada universitat dels lectors com a figura "tenure track" a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Ara mateix totes les universitats tenen plans d'estabilització menys la UB i la UPF, i així consta en acta per tal que els comitès d'empresa d'aquestes universitats puguin fer les accions que considerin oportunes.

No obstant perviuen diferents problemes en aquest aspecte a diverses universitats-. Per exemple a la UdG o la URV no tenen prou jubilacions per estabilitzar els lectors, i en el primer cas estan optant per transformar-los en directors de recerca en departaments excedentaris. Així mateix a algunes universitats com la URV o la UB totes les estabilitzacions surten pel Pla Serra Hunter.

Insistim fortament en el fet que l'esperit del Serra Húnter, és de captació, no d'estabilització. Igualment demanem que les estabilitzacions fins que no es puguin fer legalment en forma de promoció interna i directe (com un tenure-track) s'han de fer el més pròxim possible, amb places amb perfil (i no genèric Serra Hunter), i que pel fet d'haver fet la feina bé durant més de 4 anys a la Universitat els promocionables tinguin punts addicionals en els concursos.

3. Valoració del programa Serra Hunter 2 en la seva primera edició i perspectives de millora.
Demanem una valoració de punts forts i febles del programa, com evolucionarà i propostes de millora per convertir-ho en un programa de captació i no d'estabilització.

La valoració final és que el pla és un fracàs donant que algunes universitats utilitzen el pla de captació SH per estabilitzar professorat. Per tant no hi ha captació internacional i és un drama pel professorat que s'ha d'estabilitzar. S'ha de canviar aquesta tendència.

4. Proposta de negociació de la promoció interna d'agregats i directors de recerca a catedràtic laboral.
Totes les parts tenen la voluntat de fer plans de promoció a catedràtic i s'acorda crear una comissió tècnica per tal modificar el conveni i contemplar la promoció interna a catedràtic laboral

5. Article 17 del conveni.
Les comissions de selecció establertes a aquest article han de comptar amb la participació del comitè d'empresa, de la manera que s'acordi al si de cada universitat. Aquest punt va ser demanat per companys de la UB, i com que el Vicerector d'aquesta universitat ja no hi era present es va retirar de l'ordre del dia. Igualment el portaveu de la part pública indica que en la mesura del possible s'instarà a què es compleixi.

6. Trams de recerca del PDI Laboral i problemes amb el Ministerio.
Tot i que l'esperit de la Llei Catalana equipara la categoria de Professor Agregat a Titular, quan es tracta de ser avaluat per mèrits de recerca en convocatòries competitives del Ministeri (per exemple: com a Director de Tesi d'un candidat a beca), el currículum d'un agregat s'avalua com si fos un post doc i no es consideren els trams de recerca valorats positivament per l'AQU. En general, tot i tenir millor currículum que un TU en les mateixes condicions, es parteix de puntuacions més baixes pel sol fet de la categoria que s'ocupa. És a dir, estar contractat i no ser funcionari té implicacions negatives que no haurien d'existir.

Les universitats es comprometen a fer pressió, perquè finalitzi aquesta discriminació. Nosaltres també reclamem que en el proper CIC, tant les universitats com els sindicats representats demanin a la Generalitat que en totes aquelles beques on el PDI Laboral tinguem greuges comparatius amb els funcionaris de la resta de l'estat, es creïn ajudes, programes, etc. paral·lels des de la Generalitat adreçats específicament al PDI Laboral, per compensar les situacions de desavantatge. Les universitats no es pronuncien i, per tant, estarem atents a la propera plenària del CIC.

7. Nombre de pagues dels càrrecs unipersonals del PDIL.
En algunes universitats els complements per càrrecs unipersonals institucionals que reben els funcionaris i els que reben els laborals són de la mateixa quantia, però els funcionaris reben 14 pagues i els laborals 12.

S'acorda que la mateixa comissió tècnica de promoció a catedràtic, estudiarà el tema per solucionar-lo i fer una proposta d'interpretació a la propera paritària.

8. Indemnització final de contracte a associats a temps parcial.
El síndic de comptes ha indicat a la UdG que a l'empara del que disposen els articles 20 i 21 del Decret 898/1985 sobre règim del professorat universitari, es declara la improcedència de l'abonament de qualsevol import indemnitzador en finalitzar els contractes del professor associat. Aquesta universitat deixarà d'abonar-ho i cap altra universitat ho ha pagat mai.

En qualsevol cas les persones afectades mantenen el seu dret a demanar als tribunals una altra interpretació d'acord amb l'aplicació general de l'article 49.1.c) de l'Estatut dels Treballadors.

1 d’abril de 2016

Reunió de l’Espai de Diàleg i Negociació (31 de març 2016)

La Generalitat  obre la porta a les nostres demandes, però sense compromisos concrets


Companyes i companys, 

Ahir, 31 de març es va produir la primera reunió de l’Espai de Diàleg i Negociació, que reuneix a la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) amb CCOO i UGT, després del nomenament del nou govern de la Generalitat.

Per part de CCOO vam centrar les nostres demandes en la necessitat d’aconseguir una plantilla estructurada, estable i amb el reconeixement que es mereix, tant el PAS com el PDI. En els últims anys la imposició d’una taxa de reposició ultrarestrictiva per part dels governs del PP i les retallades pressupostàries dels governs de la Generalitat han situat a les universitats públiques en una situació insostenible.

Us fem un breu resum dels diferents aspectes tractats:

1.            Taxa de reposició del PAS

CCOO defensem que no hi hauria d’haver cap mena de taxa de reposició perquè cada universitat, fent ús de la seva autonomia universitària, hauria de poder decidir el nombre de places que necessita. L’establiment de taxes de reposició ha estat una mesura de retallada imposada pels governs i és per això que considerem que caldria eliminar-la.  Malgrat això, cal tenir en compte que els Pressupostos Generals de l’Estat del 2016 fan possible una taxa de reposició del 100% i demanem que, com a mesura immediata, es faci efectiva.

La SUR manifesta una coincidència “filosòfica” sobre el nostre plantejament, però es nega a concretar cap mesura ni cap termini. Preveuen reunir-se properament amb els gerents de les universitats públiques i anuncien la seva voluntat que la taxa de reposició final “serà molt àmplia”. En aquest sentit volem recordar que la Mesa d’Universitats va acordar, a proposta de CCOO i  amb l’assentiment de tots els gerents,demanar a la Generalitat una taxa de reposició del 100%.

2.            Estabilització interins PDI laboral

Denunciem que s’està fent una estabilització amb compta-gotes i això és perjudicial pels treballadors (perquè, per exemple, no poden demanar sexennis de recerca) i per a les universitats (perquè els agregats interins no poden ser Investigadors Principals  i no poden demanar determinats projectes competitius). Aquest problema afecta cada cop a més gent.

Preguntem directament si la Secretaria d’Universitats i Recerca permetrà que hi hagi dos tipus de lectors: els tenure-track i aquells que no tinguin compromís de continuïtat.

La SUR atribueix el problema a la imposició d’una taxa de reposició els anys anteriors i ens informa que impulsarà un programa Serra Hunter de lectors tenure-track (amb compromís de continuïtat).  La seva voluntat es mantenir una política continuista i això vol dir seguir potenciant l’opció laboral com a primera opció i mantenir l’acreditació AQU com condició imprescindible.

CCOO també denunciem la falta d’una política comuna a les diferents universitats pel que fa al pas de lectors acreditats a Agregats Interins i preguntem si per part de la SUR hi ha alguna limitació en aquest sentit. La Generalitat ens contesta que per ells només hi ha dues, el nombre d’efectius (tenint en compte la taxa de reposició) i l’equilibri pressupostari.

3.            Avaluació dels agregats interins

En aquest punt el Director General d’Universitats explica que aquella mateixa tarda es farà una reunió del Consell de l’AQU en la que es tractarà aquesta qüestió.

Insistim que la DGU es pronuncií (més tenint en compte l’existència de diverses demandes judicials en marxa ) i finalment ens anuncien que promouran  que es facin convenis a tres bandes (universitat-AQU-SUR) per permetre que l’AQU avaluï els Agregats Interins. Per la nostra part deixem clar que si aquests convenis inclouen clàusules que afectin, d’alguna manera, a les condicions laborals dels treballadors caldrà que, es negociï el seu contingut amb els representants dels treballadors.

4.            Promoció interna a CU

CCOO recordem que el veto de la Generalitat a que els anys anteriors es convoquessin places de TU provoca que ara, a diferència d’altres llocs de l’Estat, la promoció a CU afecti a la taxa de reposició. Volem saber si es manté aquest veto i l mateix temps fem una proposta per desenvolupar la “carrera catalana” de promoció interna a CU mitjançant el pas d’Agregat a Catedràtic Laboral (en la normativa estatal aquestes dues figures contractuals corresponen a una sola categoria “Contratado Doctor” i, per tant, aquesta promoció no afecta a la taxa de reposició). Per desenvolupar aquest tipus de promoció es podria fer servir el marc del Conveni Col·lectiu del PDI-L.

La DGU insisteix que la seva política és continuista en relació a l’anterior i que, per tant, seguiran promocionant la via laboral, encara que, després d’un llarg debat reconeixen la possibilitat que –de manera puntual-  les universitats puguin treure algunes places de TU si no hi ha cap impediment legal i es compleix amb les limitacions de nombre d’efectius i estabilitat pressupostària.

En aquest sentit CCOO plantegem la possibilitat que alguna universitat pugui estabilitzar lectors acreditats com a TU en lloc de com a agregat, d’aquesta manera, a l’any següent es podrien treure algunes places de CU com a promoció interna, sense afectar a la taxa de reposició.

5.            Àmbits de Negociació

Plantegem, bàsicament, dues qüestions: la necessitat que la Mesa d’Universitats (MU) comenci a negociar la recuperació de drets laborals de l’àmbit universitats i la dinàmica i les funcions que ha de tenir l’Espai de Diàleg i Negociació (EDN).

En relació al primer punt, plantegem que cal que la MU es reuneixi i comenci a negociar la recuperació de drets prenent com a referència la resolució del Parlament de Catalunya que així ho preveu pel conjunt de treballadors públics.  Per part de la Generalitat s’intenta argumentar que aquesta negociació és competència exclusiva de la Mesa general de Funció Pública, però quan els hi demostrem que no, proposem fer una reunió tècnica per tractar aquesta qüestió més a fons.

Sobre les dinàmiques i la funció de l’EDN, demanem a la SUR que aclareixi quin serà el paper d’aquesta Mesa donat que en la reunió d’avui hem trobat a faltar propostes concretes del Govern. La seva resposta és que el nou equip encara no ha fet els 100 dies i demanen una mica més de temps per consolidar les estructures.


CCOO-Universitats

3 de març de 2016

8 de març: Manifest i convocatòries de CCOO

La recuperació econòmica és un miratge que té un impacte diferent per a dones i per a homes. A Catalunya creix la inactivitat per a les dones respecte de l’any anterior, majoritàriament per atendre necessitats de cura, criança i dependència. 

En canvi, la taxa d’ocupació no creix i quan ho fa és per un tipus d’ocupació precària amb contractes a temps parcial, temporals i amb jornades irregulars, amb especial impacte en la qualitat de vida i la salut de les dones. 

Les dones tenim cada vegada menys temps per guanyar el mateix, tenim menors ingressos per salari, un poder adquisitiu inferior, ens promocionem menys a les empreses i ens costa molt assolir la paritat en àmbits masculinitzats i en llocs més ben valorats. 

La bretxa, tant en els salaris com en les prestacions per atur o pensions, és cada vegada més gran. 

La taxa d’atur masculí minva lleugerament, però la taxa d’atur per a les dones augmenta. La majoria de les persones aturades de llarga durada són dones i també la majoria de les persones de 45 a 60 anys que, arran d’aquesta situació, decideixen cercar la seva primera feina.

La negociació col·lectiva és la via per poder aconseguir millors condicions laborals per a homes i per a dones, i CCOO està fent un pas endavant prioritzant en les meses de negociació l’eradicació de la bretxa salarial i el combat envers la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

La violència masclista té una dimensió alarmant en tots els àmbits, especialment la que genera assassinats. En l’àmbit laboral les dones tenen dificultats per fer visible l’assetjament sexual i per raó de sexe, i els pressupostos que es dediquen a les polítiques públiques d’igualtat cada vegada són menors i insuficients. Amb la crisi europea de persones refugiades tornem a constatar l’impacte, entre d’altres, que tenen els desplaçaments en dones i nenes i que suposen el patiment de vexacions, agressions físiques, abusos sexuals i violacions, o risc de ser traficades amb fins d’explotació sexual. 


Des de CCOO, aquest 8 de Març exigim: 

1. Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, polítiques actives d’ocupació amb impacte de gènere, així com el ple desplegament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i recursos humans i econòmics. 

2. Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i mitjanes per al desplegament de mesures i plans d’igualtat. 

3. La creació d’un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i serveis locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o exparelles encara que no cursin denúncies. 

4. Dotar de personal format i especialitzat en gènere la Inspecció de Treball, que ha de realitzar actuacions d’ofici per detectar i identificar no-aplicacions i discriminacions sobretot en professions feminitzades.

5. Exigim que el Govern de l’Estat dediqui els pressupostos necessaris en la lluita contra la violència masclista.

6. Pressupostos de l’Estat per garantir els serveis púbics d’atenció social i dependència.

7. Obligació per al permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i dotació de partides pressupostàries. 

8. Que es despleguin els jutjats especialitzats en violència contra les dones amb personal format i capacitat.

9. La urgent adopció d’un pla de seguretat per a les persones desplaçades, refugiades i demandants d’asil, seguint les recomanacions de l’ONU. 


CCOO de Catalunya us convoca:

- A la Concentració a la seu central de CCOO de Catalunya


Hora: 12 h


Lloc: Via Laietana, 16 (porta d’entrada)


Lectura del Manifest i acció reivindicativa del 8 de març del 2016
- A la Manifestació unitària que tindrà lloc el dimarts 8 de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones.

Hora de trobada de CCOO: 19 h


Lloc: plaça de la Universitat, de Barcelona


La Manifestació començarà a les 19.30 h 

Podeu trobar més actes previstos amb motiu del 8 de març en aquest enllaç  

Salut i lluita feminista!

CCOO-Universitats