18 de març de 2011

Jornada: La Universitat Pública en perill i la crisi per excusa

Jornada organitzada per la Secció Sindical CCOO-UB

La Universitat Pública en perill i la crisi per excusa

DIA: 22 de març
HORARI: 11 a 14h
LLOC: AULA MAGNA EDIFICI CENTRAL UB

11,00h: presentació de la Jornada. César Marín, secretari general de la Secció Sindical de CCOO a la UB.

11,15h: intervencions

  • Sistema universitari espanyol. Situació actual i reptes de futur. Ma. José Saura, professora de la UPC i responsable d’universitats estatal de CCOO
  • Externalització de serveis? fragmentació de plantilla? Juan José Bravo, PAS i secretari general de la Secció Sindical de CCOO a la UAB
  • Agressions que haurà d’afrontar la universitat pública en els pròxims anys. Aldo Reverte, coordinador de la comissió política universitària de l’AEP
  • L’hegemonia cultural del capital en l’activitat universitària. Albert Recio, professor titular del Departament d’Economia Aplicada en la UAB
  • Governança i finançament. Josep Ferrer, exrector de la UPC

13,00h: preguntes del públic a la Taula
  • Presentació i moderador: Antonio Madrid, professor titular de la UB 

14,00h: clausura. Joan Carles Gallego, secretari general de la CONC.