1 d’abril de 2011

No als acomiadaments en el Sector Públic

CONCENTRACIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

El Govern de la Generalitat i altres Administracions, han començat una campanya de retallades dels Serveis Públics, amb la intenció de degradar el seu funcionament i així justificar la privatització.

La Generalitat esta portant a terme un seguit de mesures de reducció de les plantilles, que comportarà un considerable nombre d’acomiadaments. De moment això està afectant al personal interí, tant laboral com a funcionari, en la extinció de contractes o nomenaments o en la no renovació. La no cobertura de les places vacants o de les baixes també està tenint efectes desastrosos en les borses de treball. El següent pas, l’acomiadament de personal fix, ja ha començat en les empreses públiques de la Generalitat, i s’estendrà aviat a la resta de la Generalitat, només cal llegir les declaracions irresponsables i mancades del més mínim rigor, de diversos membres del Govern. 

Els responsables de la Funció Pública diuen, sense cap mena de “pudor”, que sobren entre 15.000 i 20.000 llocs de treball, i de moment els acomiadaments s’estan fent indiscriminadament i sense cap mena de justificació. 

Això comporta una sobrecàrrega de feina sobre la resta de personal i el deteriorament, fins i tot el tancament, de Serveis d’atenció directa. Aquesta escalada de desprestigi i de retrocés de drets laborals i de ciutadania, es pretén justificar pels problemes pressupostaris, però té com únic objectiu, declarat públicament, desviar cabdals públics a mans privades. 

Aquesta situació, es manté larvada a la resta de les administracions públiques de Catalunya a l’espera de les properes eleccions municipals. La situació de les hisendes locals, la manca de noves fonts de finançament sense recórrer a la pujada d’impostos, i la nul·la col·laboració dels Governs central i de la Generalitat, fan témer que acabin sent els treballadors i treballadores i el, en definitiva, el Servei Públic qui pagui la “seva” crisi. En aquests moments ja està servint com a justificació de l’incompliment d’acords signats. 

Per això hem de fer front a aquesta agressió. No podem permetre aquest abús.

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume

Defensar els llocs de treball, és defensar els Serveis Públics
No als acomiadaments
Convocatòria conjunta dels Sindicats presents a la Mesa General dels empleats públics de la Generalitat.
CCOO, IAC i UGT, dirigida ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLICS DE TOTES LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA