10 de maig de 2011

A l'espera de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 519 - 2/3)

En aquests moments no tenim coneixement de quan es farà públic el document definitiu de l'Estatut del PDI. El document ha passat per tots els fòrums on era preceptiu i estem a l'espera de veure com queden reflectits els aspectes de més controvèrsia. El més important és com queda determinada la dedicació docent, aspecte clau per garantir la qualitat del sistema universitari.