9 de febrer de 2012

El PAS i l'externalització de serveis bàsics (Hoja del Lunes 537 - 1/2)

Al llarg dels últims anys hem assistit a la gradual i constant externalització dels serveis a les universitats, produint importants conseqüències directes i indirectes sobre el PAS.

A les universitats catalanes el govern autònom està considerant la possibilitat de consorciar serveis bàsics, el que obre serioses incerteses sobre el futur dels PAS que atenen aquest tipus de tasques.

Recentment s'ha creat un consorci que es farà càrrec de les TIC de les universitats catalanes i de l'administració de la Generalitat i que ja s'ha adjudicat a 5 empreses conegudes en el sector (clica aquí). Es desconeix l'horitzó laboral del personal que s'ocupa d'aquestes tasques en l'actualitat dins de les universitats

A CCOO ens oposem a aquest tipus de mesures que suposen avenços de la privatització de la Universitat Pública.

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants