9 de febrer de 2012

La primera intervenció del Ministre Wert (Hoja del Lunes 537 - 2/2)

En paral · lel la lectura de la compareixença del ministre d'Educació, Cultura i Esport (clica aquí) ha alarmat a la comunitat educativa en general, i a la universitària en particular. 

Al principi de la seva intervenció esmenta l'article 27 de la Constitució, sobre el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, oblidant, intencionadament o no, esmentar l'autonomia universitària i la llibertat de càtedra. Aquesta omissió no és innòcua, doncs últimament és freqüent, mitjançant decrets, la vulneració per la pròpia administració estatal i per algunes administracions autonòmiques del dret constitucional a l'autonomia universitària regulada en l'article 27.10 de la Constitució Espanyola i desenvolupat en l'article 2 de la Llei Orgànica d'Universitats: "Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seves funcions en règim d'autonomia ..." 

En la seva intervenció, el nou ministre ofereix una lectura esbiaixada de les xifres i molt desconsiderada amb els professionals de l'educació superior. Proposa constituir un Consell d'Experts d'alt nivell, en el qual us recomanem que tingueu cura, ja que després, tots paguem els desatins. 

Ens diu que va a treballar, com no podia ser d'una altra manera, amb el Consell d'Universitats, la Conferència General de Política Universitària i amb el Consell d'Estudiants. Sembla que s'ha oblidat, intencionadament, o no, de la Mesa Sectorial d'Universitats. Davant aquesta omissió, no podem menys que preguntar-nos Coneixeran el ministre i els seus col.laboradors l'existència de l'Estatut Bàsic de l Empleat Públic'? I per rematar, enmig de les brutals i injustes mesures d'austeritat i de retallades que estan patint, el senyor ministre comunica que ha decidit augmentar les dotacions per a promocionar els toros. 

Des de CCOO no podem fer res més que declarar la nostra més absoluta perplexitat davant de tant disbarat i comminar-lo a que actuï amb responsabilitat. 

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants.