5 de març de 2013

Serra Húnter i l'ampolla mig buida

És notícia aquests dies que després d'una llarga espera que cada dia va incrementant la preocupació del PDI-L pendent de la seva estabilització, per fi ha sortit publicada la primera convocatòria del Serra Húnter 2 http://serrahunter.gencat.cat.

Davant certes distorsions interessades, cal matisar de cara a la societat que l'estabilització no consisteix en la creació de noves places a les universitats ni en processos endogàmics, sinó proporcionar la justa i necessària estabilitat a col·lectius àmpliament acreditats externa i internament, que han passat més avaluacions per part d'agències d'acreditació que molts permanents, i dos concursos públics d'accés a una plaça.

Però hem de recordar que el compromís de l'actual govern va ser que cap investigador que acredités el seu bon fer a les nostres universitats seria acomiadat (poden escoltar aquí: enllaç). Quan es va presentar al "espai de Diàleg", aquest compromís portava més mesures d'estabilització que el mateix SH. Atès que aquestes mesures addicionals no s'han produït, el PDI-L només pot veure l'ampolla mig buida.

Des d'un inici se'ns va explicar el següent pla per les universitats: el 50% de l'estabilització seria per via Serra Húnter 2, i l’altre 50% mitjançant concursos de promoció en el si de la pròpia universitat. Confiem en la seva paraula, i per tant que tot i les traves del govern central, es compleixi l'altra part del compromís, i seguint l'article 13 del conveni mitjançant promoció interna.

Seguim tenint a lectors i agregats pendents d'estabilitzar, tot i haver obtingut l'acreditació en el temps assenyalat segons se'ls requeria, però a hores d’ara seguim molt preocupats per aquesta situació, i no tenim dubte que són peça fonamental en la docència i en la investigació del país, eix principal d'una estructura d'estat. Havent acreditant la seva bona feina a les nostres universitats, exigim en justa correspondència que el Govern assumeixi els seus compromisos.