11 de març de 2015

Per què cal un pla de jubilació incentivada del PDIF

Benvolgudes companyes i companys, 


Demà hi ha prevista la primera reunió de treball de la comissió encarregada d'elaborar un Pla de Jubilació Incentivada per al Personal Docent Investigador Funcionari (PDIF) de les 7 universitats públiques catalanes. Pensem que ara és un bon moment per fer-vos arribar unes quantes reflexions del perquè de la necessitat d'aquest pla.

L'edat de jubilació forçosa del PDIF és de 70 anys, tot i es pot avançar als 65 i, amb 30 o més anys cotitzats es permet la jubilació a partir dels 60. Actualment, hi ha professors i professores de més de 60 anys que per motius personals estan valorant si demanar (o no) la jubilació. Malgrat tot no fan aquest pas perquè si es jubilessin haurien de deixar completament la institució a la que han dedicat bona part de la seva vida professional i fer front a una pèrdua de poder adquisitiu important.

D'altra banda, de l'estudi de la piràmide d'edat del PDIF de les universitats públiques es desprèn que l'edat mitjana d'aquest col·lectiu es troba al voltant dels 55 anys. Un 30% del col·lectiu té més de 60 anys, i per tant, és susceptible de jubilar-se de forma voluntària anticipadament.

La necessitat de renovació ordenada de la plantilla és un fet, i aquesta renovació pot fer-se mitjançant un pla de jubilació incentivada que vinculi forçosament les jubilacions a places estables i de qualitat. En base això, CCOO portarà a la negociació una proposta que vol beneficiar:

A treballadors i treballadores amb més de 60 anys que vulguin jubilar-se anticipadament, perquè amb aquest pla es podrà fer transició gradual cap a la jubilació i es reduirà la pèrdua de poder adquisitiu.

- A PDI pendent d'estabilització que podrà optar a incorporar-se a una plaça estable i de qualitat.

- A Titulars d'Universitat que podran optar a promocionar al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat.

- A la universitat pública catalana que podrà gestionar ordenadament la renovació de la plantilla i planificar estratègicament el futur, tot generant estalvi i augmentant la seva competitivitat.

Us seguirem informant!

CCOO-Universitats