14 de setembre de 2015

Modificacions de l'accés al cos de Catedràtics/ques d'Universitat BOE 12/09/2015

Divendres passat el consell de ministres va aprovar el Real Decret-llei 10/2015, d'11 de setembre. La seva disposició final segona conté una modificació important de la Llei Orgànica d'Universitats que contempla l'accés al cos de Catedràtics/ques d'Universitat (CU) mitjançant la promoció interna. El sistema de promoció interna aprovat per als CU, desvincula la promoció de la taxa de reposició i només conté una limitació: el nombre de places convocades per promoció interna no podrà ser més gran que el nombre de places de funcionari que es convoquin pel torn lliure.


Aquest Real Decret-llei atén una de les reivindicacions plantejades per CCOO el passat mes de juliol, però no és la situació òptima. 

Des de CCOO Universitats, seguirem treballant per tal que els professors i professores acreditats a CU puguin optar a una plaça mitjançant la promoció interna en el seu lloc de treball i perquè les úniques limitacions a la promoció i desenvolupament professional siguin les derivades dels  mèrits i la capacitat de les persones.