11 de novembre de 2015

Aconseguits els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat.

Aconseguits els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat.

Totes les parts de la Mesa d'Universitats reclamem la taxa de reposició del 100% també pel PAS. 
Continuem exigint el compliment íntegre del decret 10/2015 d’11 de setembre. 

Companys i companys, 

Com ja us vam informar el decret del Govern central 10/2015 conté diferents matèries que ens afecten directament com a treballadors i treballadores públiques.

Ahir es va reunir, a petició de CCOO, la Mesa General d’Universitats per a tractar aquest tema. Des del nostre sindicat  hem defensat la necessitat de garantir l’aplicació de totes les mesures recollides en aquest reial decret:

  • -          Els dies d’assumptes propis –sis- per a tots els treballadors de l’administració pública.
  • -          Els dies addicionals de vacances per antiguitat.
  • -          Els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat.
  • -          El retorn del 25% de la paga extra no percebuda el 2012.
  • -          La possibilitat de promoció interna pel PDI, que nosaltres volem estendre també al PAS.

El primer punt ja s’està aplicant a totes les administracions públiques, incloses les universitats públiques catalanes. Les gerències i la Generalitat han adduït diferents excuses pel que fa a la paga extra i als dies addicionals de vacances per antiguitat, però no han pogut negar-se a reconèixer els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat.

Així, els sindicats i les gerències hem acordat que en el termini més breu possible els diferents òrgans de govern de cadascuna de les universitats formalitzaran l’aplicació a tot el seu personal del gaudi de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. El gaudiment d’aquests dies pel que fa  l’any 2015 es podrà produir fins al 31 de març de l’any 2016. 

Aquest acord ha estat ratificat posteriorment per la sub-mesa de PAS-F i la mesa paritària del VI conveni del PAS laboral.

A la sessió d’ahir també es va tractar, a proposta de CCOO, el tema de la taxa de reposició, és a dir quin percentatge dels llocs que queden vacants per jubilació s’han de cobrir. Després d’anys de restriccions legals la Llei de Pressupostos de l’estat pel 2015 obria la porta a cobrir el 100%, però a l’àmbit de les universitats públiques catalanes fins ara això només es contemplava pel PDI i pel que fa al PAS, no es cobria cap vacant per jubilació (taxa del 0%).  

Això va ser un dels motius pels quals CCOO ensva tancar al mes de març a la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca i finalment ahir vam aconseguir un primer pas amb un document signat amb les gerències i la resta de sindicats on totes les parts hem demanat conjuntament a la Generalitat l’extensió de la taxa de reposició del 100% al PAS.

Des de CCOO continuarem fent servir totes les eines al nostre abat per aconseguir la resta de drets que queden pendents. En aquest sentit estem preparant diferents iniciatives en coordinació amb l’Àrea Pública de CCOO de les que us informarem properament.

Salut i lluita,

CCOO Universitats.