11 de desembre de 2015

Acords de la Mesa del PAS funcionari


Mesa* del PAS funcionari – 10.12.2015 

A la reunió de la Mesa de PAS funcionari realitzada ahir es van acordar dos temes que fa un any que s’estaven negociant:A la reunió de la Comissió Tècnica de la Mesa del PAS-F del 22 de gener es van treballar els documents d’aquests dos temes, i es van fer molts apropaments, però encara hi havia diferents punts de discrepàncies importants. Finalment, ahir es va arribar a un acord.

Us recordem que el 10 de novembre en aquesta Mesa es va acordar l’ampliació dels dies d’afers propis per antiguitat. Ho podeu llegir en el blog d’Universitats de Catalunya de CCOOAquest mateix dia, en la Mesa d’Universitats, es va acordar amb les gerències de les 7 universitats demanar a la Generalitat de Catalunya l’aplicació també al PAS de la taxa de reposició del 100% per al 2016.

Pel que fa a l’Acord de “Permutes”, aquest estableix un procediment, alhora que garanteix una publicitat i seguiment, que ha de facilitar la permuta entre llocs de treballs de PAS funcionari de les set universitats.

Pel que fa l’Acord de “teletreball” es concreta un procediment i un compromís per a que totes les universitats que no han fet, realitzin un Pla Pilot per a per a implementar-lo. Així mateix ha d’ajudar a donar un impuls a aquelles universitats que ja ho estan aplicant.

Altres temes:
CCOO hem demanat com a proper tema a tractar a la Mesa de PAS funcionari la negociació per a la reducció horària per al personal a partir dels 60 anys.


                                                                                                                                    
* la composició d’aquesta Mesa és paritària entre els representants de les universitats i els representants sindicals (9 CCOO i 5 UGT), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions a les juntes de PAS de les universitats públiques catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de representants. També hi assisteix un representant de la Direcció General d’Universitats que la presideix.