25 de maig de 2016

Els pressupostos presentats mantenen les retallades i no assumeixen cap compromís de retorn de la paga extra del 2012.

Ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats des de l’any 2012.

Al mateix temps el govern de la Generalitat ha presentat un projecte de pressupostos   on es fa constar explícitament que l’increment salarial serà de l’1%, per tant sense cap recuperació del poder adquisitiu perdut i sense negociació sindical (art. 24.1); que per aquest any es manté  la supressió dels ajuts socials i dels ajuts al menjar (art.24.5); que es manté la impossibilitat de cobrar els complements de productivitat (art. 25.1 i 27.2), i de cobrir les pèrdues d’efectius a les diferents administracions (art. 34 i 35) i que es declararan nuls tots els acords sindicals i convenis col·lectius que intentin millorar aquestes condicions draconianes(art. 31).

Al mateix temps, no s’assumeix cap compromís concret de pagament de la part que encara que se’ns deu de la paga extra 2012 (disposició addicional 4ª) i ni tan sols es fa esment de les pagues del 2013 i 2014. Recordem que els treballadors dependents de la Generalitat, entre ells els de les universitats públiques, som de tots els treballadors públics de Catalunya i del conjunt de l‘Estat, els únics que no hem percebut una de les dues pagues extres aquests anys.

Els sindicats de la funció pública exigim al Govern de la Generalitat que no torni a quadrar el dèficit pressupostari amb les retribucions dels seus treballadors i treballadores. Ahir mateix delegats i delegades de CCOO, IAC i UGT ens vam concentrar a Barcelona davant la seu del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat (c/Sepúlveda, 148-150) i després vam marxar fins a la seu de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume per mostrar al Consell Executiu el nostre rebuig a la seva actuació i exigir que l’avantprojecte de pressupostos reculli les nostres reivindicacions. 

Reclamarem igualment la convocatòria d’una Mesa d’Universitats on negociar el retorn de les retribucions i els drets que ens van treure des del 2012 i el compliment efectiu de la taxa de reposició del 100% tant pel PDI com pel PAS de les universitats públiques.

CCOO Universitats.