15 de novembre de 2016

Modificacions del Conveni del PDI Laboral

Promoció interna i cobrament de les pagues extres per raó de càrrec.


Companyes i companys,


La comissió negociadora del PDI-Laboral ha aprovat en la seva sessió del passat 27 d’octubre, a proposta de CCOO,  tres modificacions del vigent conveni col·lectiu que valorem molt positivament.

Concretament 


  • S’afegeix un nou article 14 bis que permetrà negociar a cada universitat la promoció interna d’agregat a catedràtic.
  • Es modifica la disposició transitòria primera referent al personal col·laborador, fent possible la seva promoció interna a agregat.
  • Es modifica l’article 35 (i s’incorpora una nova transitòria) per aconseguir que el complement funcionarial per càrrec acadèmic o responsabilitat de gestió incorpori les pagues extres amb efectes 1 de gener de 2016.


Aquí podeu trobar la literalitat del text acordat.

Ben cordialment,

CCOO Universitats