23 de febrer de 2017

Canvi en els contractes dels PIF. Què està fent CCOO?

Companyes i companys,

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del canvi de codi a efectes de seguretat social dels contractes del Personal Investigador en Formació. Aquests contractes, fins ara s’inscrivien a la seguretat social com contractes d’obra i servei i han passat a fer-ho com contractes en pràctiques.

El canvi ha estat ordenat pel Ministerio de Empleo y Seguridad social i executat per les universitats, tal i com reconeix la CRUE.En cap moment des de les universitats s’ha informat d’aquesta modificació a les persones afectades. Tampoc s’ha informat als comitès d’empresa, ni als diferents òrgans de la universitat, i desconeixem quin destí s’ha donat a l’estalvi en cotitzacions que ha suposat el canvi normatiu per a les universitats.  

El comunicat de la CRUE sembla més destinat a justificar la mesura, per la via de considerar-la irrellevant, que a defensar als investigadors pre-doctorals, davant d’un atac als seus drets laborals. Està en qüestió, en aquests moments, si s’ha produït una veritable modificació contractual (nosaltres entenem que seria absolutament il·legal sense el consentiment de les persones contractades) o només un canvi del tipus de cotització per a la seguretat social, i quines són les conseqüències reals.

Des de CCOO estem desenvolupant a tot l’estat espanyol, una campanya de denúncies a inspecció de treball i de cartes adreçades als equips rectorals (la primera va ser presentada a la UB el passat 20 de febrer)  per a assegurar que no s’ha produït cap perjudici per les condicions laborals dels investigadors predoctorals i que es mantindran tots els seus drets. Si la resposta no és positiva, engegarem accions judicials i de mobilització  de manera unitària amb les diferents associacions d'investigadores precàries, forces sindicals i organismes unitaris.

A Catalunya, avui mateix hem demanat una reunió urgent de la Mesa Paritaria del Conveni del PDI laboral per conèixer les explicacions que fins ara les universitats s’han negat a donar als comitès d’empresa. Tan bon punt es produeixi us informarem dels seus resultats per a valorar col·lectivament la resposta rebuda i les possibles accions que s’escaiguin.

Ben cordialment,


CCOO Universitats