7 de febrer de 2017

Nous drets per al personal temporal, interí i substitut

ENCARA NO HAS RECLAMAT? A CCOO T’AJUDEM!

Saps que per cada un dels teus contractes o nomenaments pots tenir dret a una nova indemnització que abans no estava reconeguda?

Gràcies a un Acord Marc que CCOO i les patronals europees van signar, els tribunals de justícia europeus han reconegut que els/les treballadors/es fixos i temporals que fan la mateixa feina han de tenir dret a la mateixa indemnització quan la seva relació laboral finalitza, és a dir, 20 dies de salari per any treballat.

A CCOO entenem que aquest nou dret empara qualsevol relació de treball temporal. Centenars de treballadors temporals de Catalunya, i d’arreu de l’Estat, tant de l’àmbit privat com del públic, funcionaris o laborals, que en el seu moment no tenien reconegut aquest nou dret econòmic, ja han formalitzat la seva reclamació amb CCOO.

Accedeix al nostre formulari, emplena les dades i ens posarem en contacte amb tu: 

http://bit.ly/IndemnitzacionsTemporals

#ReclamacioTemporalsCCOO 
Els tribunals europeus també han reconegut formalment que al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores. CCOO portem anys denunciant aquesta situació. Tant a l’àmbit privat com al públic es cobreixen temporalment de forma fraudulenta o abusiva llocs de treball que en realitat són fixos, permanents o estructurals. Cal començar a aturar d’una vegada aquesta situació.

D’acord amb el principi de no discriminació, invocat també en aquestes sentències, CCOO entenem que, quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Aquest altre tipus de reclamació podria comportar, per al personal funcionari temporal, el reconeixement d’una condició equiparable o assimilable a la figura del treballador indefinit no fix, ja reconeguda actualment al nostre ordenament per al personal laboral de l’administració pública.

Per poder formular una o ambdues reclamacions les persones interessades han de poder disposar de la millor informació possible. CCOO posem a la seva disposició l’assessorament dels nostres delegats i delegades i dels nostres serveis jurídics, doncs la viabilitat l l’oportunitat de formular cada reclamació s’ha de valorar individualment, cas per cas.

Des de CCOO hem exigit reunions immediates amb les meses de negociació, tant de l’àmbit del Govern Central, com en el de la Generalitat, com de les Universitats Públiques per negociar:


  •      La convocatòria urgent d’Oferta d’Ocupació Pública per acabar amb l’ocupació precària i generar-ne d’estable.
  •         El reconeixement del dret a les noves indemnitzacions per al personal interí i substitut.
  •          El reconeixement del dret a romandre a la plaça fins que aquesta no s’oferti públicament.
  •         La integració progressiva d’aquests nous drets en el marc de l’ordenament laboral actual.


INFORMA’T A LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA TEVA UNIVERSITAT
·         UAB: sccoo@uab.cat
·         URV: ccoo@urv.cat
·         UB: ccoo-ub@ub.edu
·         UDG: ccoo@udg.edu
·         UPC: secciosindical.ccoo@upc.edu
·         UDL: ccoo@sindicats.udl.cat
·         UPF: ccoo@upf.eduNota important: Les dades introduïdes al formulari es tracten de forma absolutament confidencial i no suposen cap mena de compromís ni obligació previs. El servei d’assessorament i informació per a la reclamació inicial no té cap tipus de cost per a les persones afiliades o que s’afiliïn.