9 de gener de 2018

Important sentència a favor del PDI temporal

CCOO hem guanyat una sentència pionera contra la Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per discriminar el Personal Docent i Investigador temporal en l'avaluació de l'activitat investigadora.


El Jutjat Central del Contenciós Administratiu núm. 8 ha dictat sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual estima la demanda interposada per la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol·licitud de l'activitat investigadora al funcionari de carrera, i impedeix i nega el dret a l'avaluació al funcionari interí dels cossos docents universitaris, als funcionaris interins investigadors científics, als científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i al personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió que: "Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament poden presentar la sol·licitud de l'activitat investigadora dels funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i els científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques, tot i que no prohibeix ni exclou expressament als funcionaris interins, (...) tàcitament impediria a aquests sol·licitar l'avaluació a l'empara de la Resolució impugnada ".

D'aquesta manera, el Jutjat Central considera que, d'acord amb la normativa comunitària i a la jurisprudència -encara que aquesta sigui en l'àmbit laboral-, s'aprecia vulneració del principi de discriminació respecte del personal docent temporal.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per exigir-li que modifiqui la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora publicada al BOE del 16 de desembre de 2017; que garanteixi, al personal docent i investigador temporal, el dret a ser avaluat de la seva activitat investigadora -tal com reconeix la sentència-, i que s'ampliï el termini de presentació de sol·licituds. D’altra banda, CCOO ens adreçarem a la presidència de la CRUE perquè les universitats habilitin els procediments oportuns.